nieuws

Grond- en wegenmarkt vertoont stijgende lijn

bouwbreed

De grond- en wegenmarkt vertoonde in het eerste kwartaal van 1996 een opgaande lijn. De overheidsopdrachten namen af. Dit werd echter meer dan gecompenseerd door een stijging bij particuliere opdrachtgevers. Onderhands aanbesteden blijkt populairder te worden.

In het eerste kwartaal zijn 4129 grond- en wegenwerken (+1%) aan de markt geweest met een aanbesteed bedrag van f. 983 miljoen (+6%). De stijging komt voor rekening van de particuliere opdrachtgevers (+31%). Het door de overheid aanbestede bedrag was 3% lager. Dit blijkt uit cijfers van het WAC in Zeist.

Regionaal gezien steeg het aantal werken in drie van de vier regio’s. Alleen in de regio Oost was er sprake van 5% minder werken. Wat aanbesteed bedrag betreft ging alleen regio Zuid omhoog (+55%) onder meer door een groot werk.

De verhardingswerken waren evenals in 1996 met 71% van het aantal werken en 59% van het aanbestede bedrag verreweg het belangrijkst. Het aantal bitumineuze werken nam met 5% toe. Het daarmee gemoeide bedrag nam af tot f. 294,4 miljoen.

Het afgelopen kwartaal is er vrijwel in dezelfde mate in concurrentie aanbesteed als in het eerste kwartaal van 1996, 39% van het aantal werken en 77% van het totaal aanbestede bedrag.

Het openbaar aanbestede bedrag daalde met 13% naar f. 299,8 miljoen. Het onderhands aanbestede bedrag nam met 335% toe naar f. 460,4 miljoen. Van het openbaar aanbestede bedrag had 45% betrekking op bitumineuze verhardingen. De niet-bitumineuze verhardingswerken werden verhoudingsgewijs het minst openbaar aanbesteed. Onderhandse aanbestedingen kwamen met een aandeel van 47% als belangrijkste vraagtechniek uit de bus.

Het aantal enkelvoudige werken steeg tot 2533 (+1%). Het aanbestede bedrag daal met 6% tot f. 222,8 miljoen. Particuliere bedrijven maakten bij 68% van hun werken gebruik van de enkelvoudige uitnodiging. Het ging daarbij om 36% van door deze opdrachtgevers aanbestede bedrag.

De gemeentelijke opdrachtgevers maakten voor 58% van hun werken gebruik van de enkelvoudige uitnodiging. Dat is evenveel als vorig jaar in het eerste kwartaal. Het bedrag dat daarmee was gemoeid bedroeg f. 89,6 miljoen (+11%), hetgeen 23% is van het door hen gegeven opdrachten.

De hoofdaannemers maakten evenals vorig jaar bij 59% van hun werken gebruik van de enkelvoudige uitnodiging.

Reageer op dit artikel