nieuws

Gevolgen van CE-markering onderschat

bouwbreed

Installatiebedrijven van groot tot klein krijgen steeds vaker te maken met opdrachtgevers, die eisen dat de installateur een CE-markering op de geleverde installatie aanbrengt. Hij is er dan verantwoordelijk voor, dat de installatie voldoet aan de eisen van de Machinerichtlijn en andere. Veel bedrijven in deze branche realiseren zich niet, wat het voor hen betekent en wat de gevolgen ke zijn.

Ruud Ostendorf

“Als installatiebedrijven onzorgvuldig met de materie omgaan ke de gevolgen groot zijn. Mocht er iets met de installatie mis gaan, dan moet de installateur ke aantonen dat hij een goede risicoanalyse heeft gemaakt en dat hij de juiste maatregelen heeft getroffen. Ook dient de installateur een technisch constructiedossier aan te leggen alsmede voor een handleiding te zorgen”, aldus het ministerie van Economische Zaken.

“Wij krijgen daar veel vragen over”, zegt ir. E.J. Wagenaar, secretaris technologie bij de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI). “Wij hebben onze 3500 leden voordat de Machinerichtlijn van kracht werd, uitgebreid geinformeerd. Maar nu de markt met eisen komt worden sommigen pas wakker. In de praktijk is het al voorgekomen, dat opdrachtgevers betalingstermijnen achterhouden, totdat aan de eisen is voldaan. Dat betekent dat installateurs al financiele risico’s dragen.”

Erg verwarrend

“Het is voor installatiebedrijven ook allemaal erg verwarrend”, aldus G.T. de Graaf, hoofd afdeling technische advisering en ontwikkeling bij Wolter en Dros. “Fabrikanten hebben het betrekkelijk gemakkelijk. Zij analyseren hun producten, stellen een eigen verklaring op, laten hun producten extern keuren en plakken er dan een CE-markering op. Voor installateurs ligt dat totaal anders; die bouwen hun installaties samen van verschillende componenten en dan nog componenten van verschillende fabrikanten met even zovele risico’s. Die moet de installateur analyseren en vastleggen in dossiers. Dat is niet eenvoudig.”

Wagenaar: “Het draait daarbij om het onderscheid tussen de zogenaamde 2A- en 2B-verklaring op grond van de Machinerichtlijn. Geeft de fabrikant een verklaring overeenkomstig artikel 8 lid 2A af, dan stelt hij daarmee vast, dat het apparaat aan de eisen voldoet en brengt hij de CE-markering aan. De installateur moet ervoor zorgen de gebruiksaanwijzingen nauwlettend te volgen. Bij de 2B-verklaring verklaart de fabrikant dat het verboden is de (inbouw)machine in gebruik te stellen, voordat de installatie waarin deze wordt ingepast in overeenstemming is met de eisen van de Machinerichtlijn. De verantwoordelijkheid rust dan op de schouders van de installateur.”

2A verklaring vragen

“Wij vinden”, vervolgt Wagenaar, “dat installateurs van hun leveranciers een 2A-verklaring moeten vragen waar dit mogelijk is. Veel fabrikanten houden het echter slechts bij een 2B-verklaring en dan zitten de installateurs met de lasten.” De Graaf vult daarop aan: “Wij voelen er niets voor om een garantie af te geven voor componenten, die we zelf niet hebben vervaardigd, maar alleen hebben ingekocht. Als de opdrachtgever van ons een CE-verklaring eist, dan geven wij in feite wel zo’n garantie af.” Wagenaar: “Een 2 B-verklaring alleen, brengt voor installatiebedrijven grote risico’s met zich mee. Moet de installateur voor de hele installatie een 2A-verklaring afgeven die in de CE zit vervat, dan plaatst hij zich gevaarlijk op de stoel van de machinebouwer.”

“Samenvoegen van componenten, al zijn deze voorzien van een CE-markering, kan voor de installateur altijd tot risico’s leiden. Meestal betreft het weliswaar standaard oplossingen, maar niet zelden moet de installateur ter plekke naar andere oplossingen zoeken, met de nodige risico’s vandien. Als de machine achteraf op een of andere manier tot letselschade leidt, dan heeft de installateur een groot probleem. Toon dan maar eens aan de hand van documenten aan, dat je de risico’s op een verantwoorde manier hebt geanalyseerd en ingeschat. Andere risico’s ke ontstaan bij de revisie van oude installaties, die op zich niet onder de richtlijnen vallen. Voeg je dan een apparaat toe met bewegende onderdelen, zoals een ventilator, dan zou het wel eens ke zijn dat plotseling de hele installatie onder de Machinerichtlijn valt. Ook op dat soort dingen moet de installateur verdacht zijn.”

Reageer op dit artikel