nieuws

Geheimzinnig wensenlijstje laat fusie Wilma en Bam stranden

bouwbreed

De fusie tussen Koninklijke Bam Groep en de Nederlandse bedrijven van de Wilma gaat niet door. Een geheim wensenlijstje van Wilma-eigenaar Luud Maas deed volgens insiders Bam opstappen. De verrassing bij de medewerkers is groot, omdat er geen vuiltje aan de lucht bleek.

Wat is er fout gegaan? Tot donderdagmiddag werd er namelijk vanuit gegaan dat het fusieproces door zou gaan. Op die dag troffen de directies van de beide bedrijven elkaar voor het laatste gesprek. Binnen een halfuur was dit gesprek over en was de fusie passe. Is er tijdens het overleg een lijk in de kast gevonden, of kon men het over de prijs niet eens worden, of hadden de twee topbestuurders ruzie? Beide bedrijven geven op deze en andere vragen geen antwoord. “We hebben een geheimhoudingclausule getekend”, formuleert woordvoerder Stein van Wilma voorzichtig, “en geven nergens commentaar op”.

De variant dat de bedrijven het niet eens konden worden over de prijs is een waarschijnlijke. Volgens kringen rond de twee bedrijven nam Luud Maas, eigenaar van Wilma, donderdagmiddag een juridische adviseur en een extra wensenlijstje mee. Het vermoeden bestaat dat Maas en de zijnen tijdens het boekenonderzoek ergens op waren gestuit en daarom meer geld eisten. “Maas wilde meer aandelen.” De deal was zo opgetuigd dat de familie Maas in eerste instantie 50 procent van het nieuwe bedrijf zou krijgen. Dit belang zou snel worden teruggebracht tot maximaal 35 procent.

Volgens bronnen rond de twee bedrijven was het verrassende lijstje van Maas voor dr. ir. W. van Vonno, president-directeur Koninklijke Bam Groep, aanleiding om binnen het halfuur het gesprek te beeindigen.

“Ik weet niet hoelang het gesprek heeft geduurd. Ik heb niet op mijn horloge gekeken. We zijn donderdagmiddag op puur zakelijke gronden uit elkaar gegaan”, aldus Van Vonno. “Over het hoe en waarom doe ik geen mededeling. Een verloving leidt niet altijd tot een trouwpartij. Het is overigens niet leuk dat het zo is gelopen.”

De houding van Maas valt misschien te verklaren uit de gisteren gepubliceerde cijfers over 1996. Na een omvangrijke reorganisatie maakte het bedrijf bij een bruto productieomzet van f. 1,388 miljard een winst van f. 13 miljoen. Een jaar eerder werd nog een verlies geleden van f. 16 miljoen. Voor 1997 gaat Wilma uit van een resultaat dat gelijk zal zijn aan het normrendement over het eigen vermogen en dat is bij Wilma 15 procent. Het betekent dat Wilma een winst verwacht van minimaal f. 30 miljoen, terwijl Koninklijke Bam Groep gisteren herhaalde dat een nettowinst van tenminste f. 20 miljoen wordt geprognotiseerd. “De ruilverhouding 1:1 is op basis van deze nieuwe cijfers niet reeel, meent aan analist. “Misschien verklaart dat de zelfverzekerde houding van Maas.”

Bij de medewerkers was de verrassing over het niet doorgaan van de fusie erg groot zo weet CNV-bondbestuurder A. van Wijngaarden te melden. “Ik viel met stoel en al achterover. Donderdagmiddag hadden CNV en FNV namelijk nog een gesprek gevoerd met de centrale ondernemingsraden van Wilma en Bam. Geen vuiltje aan de lucht. Beide centrale ondernemingsraden stonden niet afwijzend tegenover het fusieproces. Nu het samengaan is afgeblazen willen de vakorganisaties weten of dat mogelijk consequenties heeft voor de werkgelegenheid op de lange termijn. Maandagmiddag hebben wij een gesprek met Van Vonno en dat willen we wel door laten gaan.

Nu de fusie niet doorgaat moeten de twee bedrijven hun groei-adspiraties op eigen houtje weer waar gaan maken. Voor Koninklijke Bam Groep was de fusie noodzakelijk om de zwakkere woningbouwtak, Bam Woningbouw, op de kaart te zetten. Van Vonno: “Ons twee stromenbeleid, autonoom groeien en overnames, zullen we niet veranderen. De kansen die komen zullen we grijpen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels