nieuws

Friesland vrijuit na het storten van vervuild slib

bouwbreed Premium

De rechtbank in Leeuwarden heeft het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard in de vervolging van de provincie Friesland in verband met het storten van vervuild slib. Tegen de provincie was f. 50.000 boete geeist. Daarbij moest het slib worden gereinigd.

De provincie heeft in 1995 in strijd met een vergunning 4700 kubieke meter nog te reinigen slib in het baggerdepot Meersloot gestort. Dit depot is uitsluitend bedoeld voor verontreinigd slib dat niet meer schoongemaakt kan worden. Het leverde de provincie Friesland een voordeel van f. 250.000 gulden op. Een overheid kan slechts in bepaalde gevallen strafrechtelijk worden vervolgd. Het gaat om de vraag of de overheid zich bezighoudt met het uitvoeren van een overheidstaak of met een ondernemingsactiviteit.

Gaat het om een overheidstaak dan verliest het Openbaar Ministerie het recht om te vervolgen. Gaat het om een ondernemingsactiviteit (die iedere burger of elk bedrijf zou ke uitvoeren) dan mag wel worden vervolgd.

Officier van justitie mr. H. Dijkstra stelde tijdens de zitting dat het exploiteren van een baggerdepot als ondernemingsactiviteit is. Advocaat van de provincie, mr. H. Anker, vond echter dat het hier ging om een overheidstaak. Mede op grond van het Pikmeerarrest is baggeren, een overheidstaak, onlosmakelijk met storten verbonden. Volgens de advocaat moest het als een geheel worden gezien en dus als overheidstaak. De rechtbank volgde het oordeel van de advocaat.

Reageer op dit artikel