nieuws

Friese nieuwbouwwoning moet na meetfout tegen de vlakte

bouwbreed Premium

Door een fout van de gemeente Skarsterlan moet de nieuwe, vrijstaande woning van de familie Terpstra in Sint Nicolaasga kort voor de oplevering gesloopt en herbouwd worden. De woning staat vijf meter te veel naar rechts en enkele meters te veel naar voren.

De toekomstige bewoners ontdekten de fout zo’n drie weken geleden. De woning aan de Oer it Spoar staat in een halve cirkel van zes woningen. De Terpstra’s trokken de plaats van de woning tijdens de aanbouw al vaker in twijfel, maar echt goed beoordelen konden ze dat vanwege de vele hopen zand, modder en stenen niet.

In februari werd begonnen met de bouw van de woning. Pas toen het dak op de woning zat en het terrein werd geegaliseerd, werden hun bange vermoedens bewaarheid. Na nieuwe metingen van de gemeente bleek dat de woning wel degelijk afweek van de bouwtekening. Dat was op het moment dat de dakpannen waren gelegd en zelfs het water en de elektriciteit al waren aangelegd.

Fout meetpunt

De gemeente erkent dat bij het uitzetten van de woning een fout is gemaakt. De ambtenaar heeft bij het uitzetten van de rooilijn een fout meetpunt genomen waardoor het hele huis verkeerd staat. De woning staat nu een aantal meters te dicht bij de erfafscheiding en de cirkel van zes woningen wordt nu doorbroken: het huis van Terpstra treedt enigszins naar voren.

De bewoners hebben geeist dat de woning wordt gesloopt en op de juiste plaats wordt herbouwd. De gemeente heeft inmiddels besloten die eis in te willigen.

Ook planologisch gezien is nieuwbouw volgens de gemeente en de bewoners de enige oplossing. “Het is duidelijk dat een van onze ambtenaren een fout heeft gemaakt en wij dus aansprakelijk zijn voor de kosten”, aldus Henk Veenstra van de afdeling bouwtoezicht van de gemeente.

Fout aannemer?

De gemeente is verzekerd tegen dergelijke fouten maar heeft een eigen risico van f. 25.000. De verzekeringsmaatschappij inventariseert momenteel de schade. Blijft de vraag hoe het mogelijk is dat de fout niet eerder is ontdekt.

Directeur Herre Zonderland van bouwbedrijf Wielinga en Co BV uit Sint Nicolaasga, de hoofdaannemer: “In een cirkel is het moeilijker beoordelen. Daar komt bij dat bouwmaterialen en een hoop grond het zicht op de andere woningen hebben ontnomen. Pas na egalisatie van het terrein kon je de plaats van de woning goed beoordelen.”

Ook Veenstra van de gemeente vindt om die redenen dat de aannemer geen blaam treft. “Een afwijkend woontype op de hoek van de cirkel maakt de beoordeling gewoon extra moeilijk.”

Hij heeft het nog niet eerder meegemaakt dat een woning moest worden afgebroken omdat deze op de verkeerde plaats staat. “Een afwijking van tien centimeter komt wel eens voor, maar afwijkingen van enkele meters is uitzonderlijk.”

Reageer op dit artikel