nieuws

Financiering busbaan Utrecht rond

bouwbreed Premium

Met de toezegging van f. 115 miljoen door minister Jorritsma (Verkeer) denkt het gemeentebestuur van Utrecht de omstreden vrije busbaan door de stad te ke financieren. De aanleg van de baan gaat nog deze zomer beginnen.

Utrecht had in eerste instantie een bijdrage van het rijk gevraagd van ruim f. 180 miljoen, maar die raming bleek na eerste gesprekken met het ministerie te hoog. Zaken als herinrichting van pleinen en straten langs de route komen nu voor rekening van de stad zelf. In de begroting van 1997 heeft Utrecht al f. 35 miljoen gereserveerd voor de aanleg. Wethouder Van der Steenhoven denkt dat dat bedrag ruim voldoende is. Ook zullen verkeerspotjes van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) worden aangesproken.

De snelle busbaan moet het centrum van de stad voor dichtslibbing behoeden. De Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-lijn gaat het Centraal Station via de binnenstad (Vredenburg, Neude, Biltstraat) verbinden met het universiteitscentrum De Uithof. Later wordt de baan in westelijke richting doorgetrokken naar de nieuw te bouwen stad Leidsche Rijn en aan de oostzijde richting Zeist.

Veel omwonenden en winkeliers hebben zich tijdens het voortraject vergeefs tegen de vrije busbaan gekeerd. Zij vonden de verbinding gevaarlijk, duur en slecht voor het winkelklimaat. Op 28 november besloot de gemeenteraad met ruime meerderheid toch in te stemmen met de aanleg.

Reageer op dit artikel