nieuws

Faillissementen in Vlaamse bouw fors toegenomen

bouwbreed

Het aantal faillissementen in de Belgische bouw is in 1996 lichtjes gedaald van 1049 naar 1007 gevallen (-4 procent), maar in Vlaanderen was vorig jaar sprake van een sterke stijging met 10 procent van 488 naar 537 faillissementen. Het aantal werknemers in de bouw dat door de faillissementen zijn baan kwijtraakte, nam in het hele land verder toe van 3361 in 1995 tot 3609 in 1996. Ook hier was de stijging in Vlaanderen het meest opvallend: van 1171 in 1995 tot 2056 vorig jaar hetgeen neerkomt op een stijging met 75 procent.

Volgens Marc Dillen, secretaris-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw (de Vlaamse poot van de Nationale Confederatie voor het Bouwbedrijf), was dit het gevolg van een combinatie van een stijgend aantal faillissementen en een toename van de gemiddelde omvang van de failliet gegane ondernemingen.

Dat Vlaanderen veel zwaarder door faillissementen werd getroffen, is te wijten aan de algemene en zware inzinking die de Vlaamse bouwmarkt in 1995 heeft gekend, meent Dillen.

Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning werd verleend is er vorig jaar in Vlaanderen met 5 procent op vooruit gegaan. Opmerkelijk is ook hier dat voor heel Belgie het aantal toegestane bouwvergunningen sterker is gestegen dan in Vlaanderen, namelijk met 8 procent.

Hypothese

Voor het tweede opeenvolgende jaar daalde daardoor het aandeel van de Vlaamse woningbouwmarkt op de totale Belgische woningbouwmarkt van 74,6 procent in 1994 naar 71,9 procent in 1995 tot 69,9 procent in 1996. Dillen: “Dat bevestigt onze vroegere hypothese dat de Vlaamse woningbouwmarkt conjunctuurgevoeliger is dan de woningbouwmarkten van de twee andere gewesten in Belgie, Wallonie en Brussel.”

De individuele woningbouw in Vlaanderen steeg vorig jaar met 13 procent. Ook hier is opnieuw sprake van een stijging beneden het Belgische gemiddelde, dat 15 procent met toegestane bouwleningen laat zien. Dat de gemiddelde groei voor Belgie als geheel hoger lag dan in Vlaanderen valt te verklaren door de zeer sterke stijging van de toegestane bouwvergunningen voor eengezinswoningen in de twee andere gewesten. In Wallonie bedroeg de stijging zelfs 28 procent. Het Waalse gewest (dus zonder Brussel) is goed voor een aandeel van 27 procent van de Belgische woningbouwmarkt.

In Vlaanderen is de bouw van appartementen er verder op achteruit gegaan. Dillen noemt dat niet verwonderlijk omdat de appartementenbouw in belangrijke mate wordt beinvloed door de verwachte huurprijzen en niet enkel door het btw-tarief en de stand van de hypothecaire rente. Ook op dit vlak heeft Wallonie in 1996 beter gepresteerd dan Vlaanderen.

De VCB verwacht voor dit jaar toch een opleving van de woningbouwmarkt. Die zou dan onder andere in de hand worden gewerkt door de tijdelijke verlaging van de bouw-btw. Bovendien is ook de hypotheekrente gunstig.

Toch verwacht de VCB niet dat de huidige gunstige rente aanhoudt. De kostenverhoging die het gevolg zal zijn van een rentestijging, zal slechts gedeeltelijk ke worden gecompenseerd door het lagere btw-tarief dat overigens maar voor een deel van de woningbouw geldt, namelijk voor kleinere eengezinswoningen. Dillen: “Een terugval in de aangevraagde bouwvergunningen en in de bouwactiviteit is uiteraard onvermijdelijk vanaf 1998 als de huidige btw-verlaging niet wordt verlengd.”

Service-flat

De VCB vreest wel dat de woningbouwactiviteit dit jaar nog negatief kan worden beinvloed door de beeindiging van het zogeheten Domus Flandra-programma. Vorig jaar werden nog maar weinig bouwplaatsen in het kader van dit programma opgestart en de beeindiging ervan zal slechts gedeeltelijk ke worden goedgemaakt door andere programma’s zoals het renovatieprogramma voor de sociale woningbouw, waarvoor f. 500 miljoen extra ter beschikking werd gesteld en dat in de periode 1996-1998 wordt gerealiseerd. Ook een service-flat-programma waarmee onlangs werd begonnen zal niet voldoende zijn om de beeindiging van ‘Domus Flandria’, dat zorgde voor 10.000 nieuwe woningen in Vlaanderen, te compenseren.

Reageer op dit artikel