nieuws

Egypte bouwt stad in oase van Westelijke Woestijn

bouwbreed Premium

Het landsbestuur van Egypte vindt dat de overheid weer over voldoende middelen beschikt om enkele grootschalige openbare werken te financieren. Het gaat hier bijvoorbeeld om de bouw van een nieuwe stad in de oase van de Westelijke Woestijn. De realisatie vergt onder meer de aanleg van een dertig meter breed kanaal dat irrigatiewater uit het Nassermeer naar de nieuwe gebieden voert.

Een pompstation met een contractwaarde van f. 570 tot f. 760 miljoen moet het water in het kanaal brengen. Voor de bouw van dit station bestaat een forse belangstelling. Zo’n 88 internationale bedrijven schaften de voorselectiedossiers aan waarna 54 bedrijven een bod instuurden.

Investeringsmagneet

Op basis van de begrotingen stelde Egypte enkele voorkeurslijsten samen. Een daarvan meldt de naam van 24 geinteresseerde internationale bouwbedrijven. Het ligt in de bedoeling dat die met elkaar consortia vormen en samenwerken met de gegadigde pompleveranciers.

Egypte hoopt dat de nieuwe stad als een investeringsmagneet gaat werken. Het landsbestuur ontving intussen al enkele aanbiedingen van cement- en leidingfabrikanten. De regering bereidt verder de aanleg van energievoorzieningen, wegen en een vliegveld voor. Naar verluidt stelt president H. Mubarak binnenkort een aparte minister voor het woestijnpo aan.

De internationale aannemerij verwacht dat de werken een niet onaanzienlijk aantal orders in portefeuille brengt. Of ‘Nieuwe Vallei’ zoals het plan officieel heet het totaal aan Egyptische bouwpoen vergroot, staat volgens de bedrijven nog te bezien. Veel eerder zal er sprake zijn van verschuivende investeringen.

Onder meer de gang van zaken rond het woestijnpo toont aan dat Egypte de introductie van particulier kapitaal in grote werken niet meer zoals voorheen afwijst. Zo bereiden enkele overheidsagentschappen de vorming van particuliere bedrijven voor de bouw van de zogeheten Mediastad voor. Deze bedrijven werken samen met plaatselijke instellingen die publiek kapitaal beheren. Deze constructie moet de ondernemingen in staat stellen om commerciele leningen af te sluiten.

In de komende tijd kan Egypte ook nog ontwikkelingsgelden besteden. Japanse fondsen steunen bijvoorbeeld de aanpak van het operahuis in Cairo. Japan financiert verder met ruim f. 190 miljoen een hangbrug over het Suezkanaal. Deze reikt 70 meter boven de waterspiegel en beslaat een lengte van 730 meter.

Riolering

Ontwikkelingsgeld wordt ook aangewend voor de aanpak van de riolering. In Cairo wachten twee rioolpoen op uitvoering. Koeweit financiert een tunnel die de riolering van centraal Cairo verbindt met het zuidelijk van de hoofdstad gelegen Maadi. Frankrijk financiert de uitbreiding van de zuiveringsinstallatie van Gabal el-Asfar, noordwestelijk van de stad. De Amerikaanse organisatie USAID financiert een groot deel van de rioolwerken in Alexandrie en trekt ruim f. 408 miljoen uit voor de riolering in kleinere steden.

Reageer op dit artikel