nieuws

Duurzaam bouwen wordt steeds meer standaard

bouwbreed

Duurzaam bouwen raakt het experimentele karakter kwijt en wordt steeds meer standaard. De activiteiten van het Milieuberaad Bouw (MBB) droegen eraan bij dat de Neerlandse bouw steeds meer aandacht krijgt voor deze wijze van bouwen. In Europees verband bieden de resultaten een goed uitgangspunt voor activiteiten in andere landen en voor een gezamenlijk Europees programma. Dat meldt het MBB in het jaarverslag over 1996.

Het MBB legt in de komende tijd meer nadruk op het aandeel duurzame bouw in de reguliere bouwstroom, waardoor deze aanpak een breder praktisch beslag krijgt. Ook het komende ‘Plan van aanpak dubo 2’ zal vooral op de reguliere bouw ingaan. De initiatieven van het MBB en dat wat ‘dubo 2’ oplevert worden structureel samengevoegd.

Het Pobureau Dubo voert de organisatie van het overleg met de bedrijfstak. Het Nationaal DuBoCentrum in Utrecht verzorgt de praktische toepassing van de initiatieven.

Het MBB constateert dat het verzamelen van kwantitatieve informatie vooralsnog een moeilijke zaak blijft. Desondanks is duidelijk dat in het verslagjaar veel acties met succes zijn verlopen.

Voorbeelden

Voorbeelden van geslaagde poen zijn onder andere plannen voor het duurzame beheer van woningen en een inventarisatie van de wijzen waarop het reguliere bouwonderwijs aandacht kan geven aan duurzame bouw.

Goed geslaagd is eveneens het programma voor waterbesparende voorzieningen in de nieuwbouw met aansluitende acties bij renovatie en onderhoud.

Dat geldt ook voor het verbeteren van de onderlinge aansluiting van bedrijfsinterne milieuzorgsystemen in de verschillende bouwfases. Te denken valt verder aan het opstellen van een milieumaat voor de kwantificatie van de milieubelasting van materialen en maatregelen en het stimuleren van het aanbod van en de vraag naar milieu-informatie over producten en gebouwen.

Een ander voorbeeld geeft de intentie van de markt om binnen vijf jaar twintig procent meer duurzaam geproduceerd hout toe te passen.

Reageer op dit artikel