nieuws

Dordrecht wil gescheiden rioolsysteem in oude wijk

bouwbreed

Bewoners van de Dordtse wijk Sterrenburg moeten hun regenpijp afkoppelen van het riool. Om hen daartoe over te halen stelt de gemeente een gratis regenton ter beschikking. Verder krijgen ze milieuvriendelijk kunstrubber in de dakgoten. Met deze lokkertjes wil Dordrecht het experiment van een gescheiden rioolsysteem voor regenwater in een bestaande wijk aan te leggen laten slagen.

Dat systeem moet de aanleg van dure ondergrondse bergbezinkbassins uitsparen. Een tweede douceurtje dat de gemeente de bewoners in het vooruitzicht stelt, is dat de dakgoten een gratis bekleding van milieuvriendelijk kunstrubber krijgen. Dit moet voorkomen dat het zink van de dakgoten in de vijvers terecht komt, waar het regenwater straks naar toe wordt geleid.

De regeling is afhankelijk van toekenning van een Europese subsidie. Sinds de milieuwetten zijn aangescherpt, zijn gemeenten verplicht maatregelen te nemen om overstort van riolen tegen te gaan. Tijdens hevige buien moet de capaciteit van het riool groot genoeg zijn: er mag geen overstort van rioolwater meer plaatshebben op vijvers, singels of sloten. Veel gemeenten hebben daarom bergbezinkbassins aangelegd. Die vergroten de capaciteit aanzienlijk. Als die al overlopen, dan is het vooral water dat in de vijvers terecht komt, fecalien bezinken in de bassins.

Nieuwbouw

Bij de aanleg van nieuwbouwwijken worden soms al twee gescheiden rioolsystemen aangelegd, waarbij het regenwater gescheiden wordt afgevoerd. Nieuw is dat Dordrecht het nu voor een bestaande wijk uitprobeert.

Het systeem voorziet in het graven van een infiltratiebed in het openbaar groen of de straat. De drainagebuis onderin die sleuf wordt afgedekt met eerst grind of korrels, vervolgens zand en humus en ten slotte graszoden dan wel waterdoorlatende bestrating. Aanwonenden wordt gevraagd hun regenpijpen aan te sluiten op deze sleuven. Door de tuinen zouden daartoe grindsleuven of gootjes in de vorm van een uitgeholde steen moeten worden gemaakt.

Reageer op dit artikel