nieuws

Denen ageren tegen bijdrage in Duits vakantiegeldfonds

bouwbreed Premium

Arbeidsministerie en EU-parlementariers uit Denemarken protesteren tegen de door de Duitse autoriteiten aan Deense aannemers gestelde eis, om bij te dragen aan het vakantiegeldfonds. De bijdrage wordt gevraagd van ondernemers die werk uitvoeren in Duitsland.

De Deense bouwbedrijven menen dat hier sprake is van concurrentievervalsing en vinden hierbij steun van de overheid. Minister van arbeid Jytte Andersen heeft haar ambtenaren opdracht gegeven de kwestie snel uit te zoeken.

Op genoemd departement acht men de kans op een schikking met de Duitsers groot, omdat in een eerder stadium de Nederlandse bouwindustrie bij soortgelijke problemen dispensatie heeft gekregen voor de verplichting tot afdracht aan het vakantiegeldfonds, in casu 15 procent van het brutoloon van de medewerkers.

“Bovendien stellen wij op dat punt zelf geen eisen aan Duitsers die in Denemarken werken”, verklaart afdelingschef Tove Loft van het arbeidsministerie in Kopenhagen. Europese parlementsleden willen de zaak aanhangig maken bij de Europese Commissie.

Persoonlijke gegevens

De Deens/Duitse onenigheid ontstond vlak voor Pinksteren. Alle in het buurland actieve Deense aannemers kregen toen per brief van het fonds in Wiesbaden het consigne, om op straffe van boetes en verbod op voortzetting van de bedrijvigheid tot betaling over te gaan en persoonlijke gegevens van het personeel op te sturen. De afgelopen maanden werden de bedrijven scherp gecontroleerd op de bouwlocaties. Bij elkaar behalen 300 Deense bouwbedrijven met in totaal 5000 werknemers het grootste deel van hun omzet bij de zuiderburen.

Reageer op dit artikel