nieuws

Definitief geen tunnel onder IJssel bij Kampen

bouwbreed Premium

Onder de IJssel bij Kampen komt geen tunnel. Nu ook de PvdA kiest voor een goedkopere brug is er in de Tweede Kamer geen meerderheid meer voor. Dat was de uitkomst dinsdag van een overleg met minister Jorritsma van Verkeer.

Volgens de PvdA-woordvoerder Van Heemst is het wel te betreuren dat de regio er niet in is geslaagd om voldoende geld te vinden voor een flinke bijdrage aan de meerkosten van een tunnel. Het doortrekken van de A50 bij Kampen naar het noorden (klaar in 2001) kost met een brug f. 150 miljoen. De variant met een tunnel bijna 30 miljoen gulden extra.

Voor Jorritsma was ondertunneling alleen bespreekbaar als de regio zelf met een aanvullende financiering zou komen. De gemeente Kampen en het bedrijfsleven waren daartoe bereid en in staat, maar de provincie uiteindelijk niet, zo bleek tijdens het Kameroverleg. Er blijft een gat van f. 18 miljoen.

Van de grote fracties willen nu alleen CDA en D66 nog een tunnel. CDA-woordvoerder Reitsma concludeerde dat de PvdA “Kampen laat stikken”. Het CDA en RPF wilden vervolgens opnieuw het alternatief van een toltunnel bekijken, maar minister Jorritsma en de andere fracties wezen dat af. Wat de minister betreft “is er een einde aan de discussie over Kampen gekomen” nu de provincie Overijssel niet wil meebetalen aan een tunnel.

Abcoude

Die klaarheid is er nog niet over de spoorverdubbeling bij Abcoude (lijn Amsterdam-Utrecht). Een meerderheid van de Kamer wil verdiepte aanleg om de kwetsbare natuur rond het Gein te sparen. Jorritsma wijst dit af. Ze vindt verdieping te duur ( f. 125 miljoen extra) en slechts van lokaal belang.

De Kamer wil nu pas verder praten over Abcoude als Jorritsma haar afwegingskader voor grote poen klaar heeft. De minister zal hierin de financiele grenzen en kaders aangeven hoe ver de rijksoverheid moet gaan om lokale milieu-knelpunten op te lossen.

Jorritsma wil voorkomen dat zij per definitie dure bruggen en tunnels moet aanleggen. Gemeenten en provincies ke ook zelf meebetalen aan een betere inpassing van wegen of spoorlijnen. Of de Kamer moet binnen het budget gaan schuiven.

De fracties vinden dat in het afwegingskader de nadruk moet liggen op duurzame inpassing van infrastructuur. Jorritsma stelde dat kwaliteit niet voor alles kan gaan, zeker niet met een tekort van f. 27 miljard (in 2010) op de infra-begroting.

Reageer op dit artikel