nieuws

D66 wil prijsvraag energiezuinige kas van de toekomst

bouwbreed

De statenfractie van D66 in Noord-Holland stelt voor een prijsvraag uit te schrijven onder architecten voor het ontwerpen van een landschappelijk aangepast kassencomplex van de toekomst. Dit voorstel wordt gedaan in het kader van de op handen zijnde herstructurering van de glastuinbouw in Noord-Holland.

Daarbij gaat het om kassen die superenergiezuinig zijn en aangesloten op de riolering met een eigen gescheiden watersysteem. D66 wijst daarbij op ontwikkelingen in Wageningen, waar aan de Universiteit hard wordt gewerkt aan een zonnekas die gebruik van fossiele brandstof onnodig maakt.

D66 is van mening dat niet tot de Floriade 2002 moet worden gewacht met het realiseren van de kas van de toekomst. In de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is voor de herstructurering maximaal f. 17 miljoen beschikbaar gesteld. Verwacht wordt dat minister van Aartsen van Landbouw nog eens f. 35 miljoen bijdraagt.

Reageer op dit artikel