nieuws

Bouwbreed afsprakenstelsel in stroomversnelling met BAS

bouwbreed

De ontwikkeling van een bouwbreed afsprakenstelsel is in een stroomversnelling gekomen nu de Vereniging Bouw Afspraken Stelsel (BAS) is opgericht. Voorlopig zijn 10 organisaties betrokken bij BAS.

Doel van BAS is het tot stand brengen, doen toepassen en onderhouden van een bouwbreed afsprakenstelsel, waarmee de voor het bouwproces benodigde gegevens integraal en digitaal zijn uit te wisselen. Hiervoor zijn de uitgangspunten al in de afgelopen 2 jaar ontwikkeld.

De partners in BAS, onder meer de BNA, NVOB, Stabu, Rijksgebouwendienst en VGBouw, willen dat de afspraken sporen met andere ontwikkelingen in de markt. Daarom wordt een plan uitgewerkt voor bestaande ‘afsprakenstelsels’ die ten grondslag liggen aan de momenteel gebruikte software en bestanden. De organisaties die deze afsprakenstelsels beheren, worden zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van BAS betrokken.

Op dit moment is al begonnen met afstemming tussen poen die aansluiten op de ambities van BAS, zoals van de Stichting Accis, de Vereniging Geintegreerd Bouwen en Forum Systeemhuizen Bouw. Op korte termijn zal ook afstemming met andere ontwikkelingen plaatsvinden.

BAS streeft ernaar zoveel mogelijk organisaties in de bouw bij het initiatief te betrekken. Daarom wordt de komende tijd een aantal (koepel)organisaties benaderd om ook toe te treden.

Daarnaast wordt bekeken of er integratie mogelijk is tussen afspraken in de b en u- en de gww-sector. Daartoe gaat BAS gesprekken aan met de CROW en Rijkswaterstaat.

Hierachter schuilt de visie dat in ons dichtbevolkte land het dubbel grondgebruik fors zal toenemen. Integratie tussen gww- en b en u-constructies zal daarbij meer en meer voorkomen.

Het bestuur van BAS verwacht dat de eerste resultaten van het stelsel binnen twee jaar gereed zullen zijn.

Reageer op dit artikel