nieuws

Bouw levert wensenlijst voor deregulering AVBB bepleit sneller gebruik G-rekening

bouwbreed

Het AVBB wil dat de Wet ketenaansprakelijkheid wordt veranderd, waardoor er sneller gebruik kan worden gemaakt van de G-rekening. Ook zou een overstand op die rekening sneller moeten worden gedeblokkeerd en de mogelijkheid moeten worden geschapen om vrijwaring te verkrijgen voor het bedrag dat op de G-rekening is gestort.

In een brief aan minister Wijers (Economische Zaken) schrijft AVBB-voorzitter Brinkman dat de Wet ketenaansprakelijkheid en de daarmee samenhangende G-rekening leidt tot een forse administratieve belasting voor het bouwbedrijfsleven. Zo kan een startende ondernemer pas na een half jaar gebruik maken van een G-rekening in verband met het vooronderzoek van de fiscus.

Ook duurt het zo’n drie maanden voordat een overstand op de G-rekening kan worden gedeblokkeerd. Dit heeft eveneens te maken met de duur van de onderzoeken door fiscus en uitvoeringsinstelling Sociale Verzekeringen. Een belangrijk nadeel noemt Brinkman dat nog steeds geen vrijwaring wordt verkregen voor het bedrag dat op een G-rekening wordt gestort.

Daarom pleit hij op deze punten voor versnelling van de procedures tot maximaal 4 tot 6 weken en voor instelling van een vrijwaring. In de Kamer stagneert momenteel een voorstel daartoe. “Wij zien graag een akkoord op dit punt in de eerste helft van 1997”, zo laat Brinkman aan Wijers weten.

In de brief, die de inbreng vanuit de bouw is voor de vierde tranche van het project marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit (MDW), bepleit het AVVB verder een drastische verandering van de besluitvorming rond grote projecten. In de bouwvisie moet het zwaartepunt van de procedure naar de voorfase worden verlegd.

Milieuregelgeving

Het is de bouw een doorn in het oog dat er telkens opnieuw procedures gestart ke worden door tegenstanders in praktisch elke fase van de besluitvormingsprocedure. Het AVBB ziet als oplossing daarvoor de bindendheid van besluiten en het invoeren van termijnen. Daarbij acht het AVBB het onder meer van belang dat als er een beroepsmogelijkheid zou moeten zijn tegen een Planologische Kernbeslissing, het aantal en de tijd dienen te worden beperkt. Bovendien zou er een koppeling moeten komen met een eventueel beroep tegen het Tracebesluit. Momenteel kan dat al, zij het beperkt in de tijd.

De milieuregelgeving zou verder nogmaals kritisch op verbeteringsmogelijkheden moeten worden beoordeeld. Nu blijkt die in de praktijk vaak innovatie te hinderen, efficiencyverbetering te belemmeren en structurele aanpassingen eerder te vertragen dan te versnellen.

Als voorbeeld haalt het AVBB het nog steeds bestaande exportverbod van bouw- en sloopafval tussen provincies aan, dat een hoogwaardige, dus duurzame toepassing van restmaterialen in de bouw belemmert. “Schaalvoordelen ke niet optimaal worden gerealiseerd, hetgeen uiteraard een gemiste kans is. In de discussie afvalstof-grondstof wordt evenmin voortgang geboekt, waardoor nog steeds reststoffen welhaast automatisch als (niet-herbruikbare) afvalstoffen worden beschouwd”, schrijft Brinkman.

Daarnaast is integratie van wetgeving respectievelijk vergunningverlening gewenst, om de overdaad ervan terug te dringen. “Wordt gekozen voor vergunning als instrument, dan zou er gestreefd moeten worden naar een milieuvergunning voor proces en/of bouwwerk.”

Reageer op dit artikel