nieuws

Al 60 jaar ‘geheid solide’ bouwen Scholtens Groep roept nieuwe divisie Solide Goed in het leven

bouwbreed

In de afgelopen zestig jaar ontwikkelde het in Andijk gevestigde Scholtens Bouwbedrijf zich van een eenmanszaak tot een landelijk opererende, integrale onderneming. Het familiebedrijf zet haar jubileumfeest vandaag extra luister bij door de introductie van een nieuwe divisie Solide Goed BV. “De eigen poontwikkeling begint steeds grotere vormen aan te nemen.”

Algemeen directeur J. (Jan) Scholtens (57) herinnert zich nog goed de tijd dat Scholtens voornamelijk als bouwbedrijf opereerde. “Bouwmaterialen werden per schuit, fietskar en brommer vervoerd.” Die tijd is al lang geleden. De bouw van schuren, schuithokken en huizen waarmee oprichter Geert Scholtens de kost verdiende, maakte plaats voor grootschaliger woning- en utiliteitsbouw. Van een eenmanszaak veranderde Scholtens in een nationaal opererende onderneming met een omzet van f. 100 miljoen. In de ruim veertig jaar dat Jan Scholtens nu binnen het familiebedrijf werkzaam is – in 1968 nam hij het roer over – verlegde de onderneming geleidelijk aan haar werkterrein. Naast het bouwen legde Scholtens zich steeds meer toe op het ontwikkelen van projecten.

“Begin jaren zestig begonnen wij met het voor eigen risico bouwen. Destijds was deze activiteit bedoeld om continuiteit te waarborgen en een gelijkmatige werkstroom te bewerkstelligen.”

De poontwikkeling raakte in een stroomversnelling. ‘We bouwen om te ontwikkelen en ontwikkelen om te bouwen’ werd het motto. Anno 1997 wordt 40 procent van de omzet door eigen ontwikkeling verkregen.

“De eigen poontwikkeling begint steeds grotere vormen aan te nemen”, licht Jan Scholtens toe. “Ons specialisme is stadsvernieuwende bouwontwikkelingen.” Aan de hand van de nieuwe kleurrijke bedrijfsfolders, nog vers van de pers, geeft hij een aantal voorbeelden.

“In Rijswijk ontwikkelen wij 4000 m2 kantoren, 1500 winkels, 60 appartementen en 100 parkeerplaatsen. In Opmeer hebben we een aantal panden aangekocht voor de bouw van een nieuw 2200 m2 omvattend winkelcentrum met daarboven 26 woningen.”

Trots verhaalt Scholtens over Medemblik, waar zo’n zeven bedrijfspanden werden gesloopt om plaats te maken voor de bouw van 150 woningen. Daarbij werden tevens renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan bestaande in verval geraakte woningen. Het po bereikt begin volgend jaar letterlijk haar hoogtepunt. Dan wordt de laatste fase, de bouw van de ruim 30 meter hoge woontoren met 21 appartementen, voltooid en is het hoogste woongebouw van West-Friesland een feit.

Dergelijke ontwikkelingen komen tot stand in nauwe samenwerking met gemeenten en/of woningbouwverenigingen. “Een ontwikkelaar moet flexibel zijn, vertrouwen uitstralen, marktkennis hebben en, last but not least, goed ke samen werken. Scholtens heeft zich de afgelopen zestig jaar duidelijk ontwikkeld van solo tot teamplayer.”

Solide Goed

Het familiebedrijf heeft een duidelijke bedrijfsvisie: prijsbewust en binnen de gestelde tijd een hoogwaardig product leveren door alle fasen van het bouwproces zelf in de hand te houden.

De Scholtens Groep bestond tot voor kort uit de divisies Beheer, Bouw, Projecten en Timmerfabriek. Vandaag zal daar officieel een vijfde aan worden toegevoegd: Scholtens Solide Goed BV.

Jan Scholtens geeft het woord aan zijn zoon Guido (30), pomanager binnen het bedrijf en de derde generatie Scholtens die zich aandient: “We zijn financieel heel sterk. Solide Goed heeft het oogmerk om een solide partner te zijn bij deelnemingen in vastgoedpoen, bij voorkeur onze eigen projecten.”

Woonkwaliteit

De onderneming is al jaren grensverleggend bezig, zoals in 1995. Guido: “Door de overname van De Gier Bouw en De Gier Poen in Vleuten De Meern en Cothen hebben wij de sprong over het IJ gemaakt. Een strategische positie met het oog op de Vinex-gebieden.”

De onderneming stelt daarnaast hoge eisen aan de eigen producten. “In elk huis dat wij ontwikkelen, moet ik zelf willen wonen”, luidt Scholtens’ criterium. “Elk product draagt een stempel van Scholtens en dat schept verplichtingen.”

Guido vult zijn vader aan. “Door van te voren na te denken, kan een beter product worden verkregen. Het blijken vaak kleine dingen die het woongenot bevorderen: het gebruik van helder glas, bredere deuren voor rolstoelgebruikers of het creeren van voldoende daglicht.”

Knowhow

De inspanningen voor een betere leefbaarheid werden onlangs nog beloond. “Residence Seeduyne in Egmond aan Zee (45 woningen) is het eerste appartementencomplex van Nederland dat het Politiekeurmerk Veilig Wonen kreeg. De ondergrondse parkeergarage is onder andere voorzien van meerdere daklichten en in de kelder is rolstoel-opstelruimte gecreeerd. “Daarnaast hebben ook zaken als het seniorenlabel, duurzaam bouwen en het gebruik van milieuvriendelijke materialen volop onze aandacht.”

De Scholtens Groep heeft alle reden tot feestvieren. Naast de introductie van de divisie Solide Goed BV heeft de onderneming deze maand het ISO-9001 certificaat in de wacht gesleept.

Jan Scholtens ziet de toekomst dan ook optimistisch tegemoet. “Bouwen blijft altijd. Wel denk ik dat aannemers hun aandacht meer moeten verleggen naar het beginstadium van het bouwproces en gebruik moeten maken van hun toegevoegde waarde: hun knowhow.”

De Scholtens Groep werd in 1937 opgericht door Geert Scholtens. De BV is onderverdeeld in de divisies Beheer, Bouw, Poen en Timmerfabriek en Solide Goed BV. Samen met de zusterbedrijven De Gier Bouw en De Gier Projecten in de provincie Utrecht bedraagt de omzet zo’n f. 100 miljoen, waarvan 60 procent uit werk van opdrachtgevers en 40 procent uit projectontwikkeling.

Scholtens is actief in alle sectoren van de bouw. Ongeveer 45 procent van de omzet is afkomstig uit woningbouw, 30 procent uit de utiliteitsbouw en zo’n 25 procent wordt behaald door renovatie en grootonderhoud.

Algemeen directeur Jan Scholtens met zoon Guido, pomanager binnen het familiebedrijf en de derde generatie Scholtens die zich warm loopt.

In Medemblik werden zo’n zeven bedrijfspanden gesloopt voor de bouw van 150 woningen. Deze eigen ontwikkeling van Scholtens Poen wordt begin volgend jaar afgerond met de oplevering van de ruim 30 meter hoge woontoren Waterborg (21 appartementen).

In Avenhorn bouwde Scholtens in opdracht van Zeeman Architecten 80 vrije sectorwoningen.

Reageer op dit artikel