nieuws

Aannemer opgezadeld met extra risico en administratie

bouwbreed

De aannemer krijgt steeds meer administratieve taken en financiele risico’s op zijn bordje geschoven. Het afschuiven van de arbeidsongeschiktheidswetgeving bedreigt de positie van het midden- en kleinbedrijf.

Ir. C.W.J.M. Dekkers, voorzitter van het NVOB Gewest Utrecht-’t Gooi, waarschuwde gisteren zijn gehoor tijdens het Bouwcongres 1997 in Amersfoort.

“Voor het bedrijfsleven is het zo langzamerhand noodzakelijk dat er grenzen worden gesteld aan het overhevelen van publieke taken naar de private sector. Voortgaande overheveling is wellicht interessant voor de financiele positie van de overheid, maar zal negatief uitwerken door versnippering van administratieve activiteiten en financiele risico’s.”

“Steeds verder trekt de overheid zich terug op het gebied van de sociale zekerheid. Hieruit zijn positieve gevolgen voortgevloeid zoals het teruglopende ziekteverzuim, maar daarnaast is het bedrijfsleven belast met een grote hoeveelheid extra risico en administratieve activiteiten.”

Dubbel bedreigd

Ook in het kader van de arbeids-ongeschiktheidswetgeving staat een dergelijke operatie op de rol. De positie van de kleinere aannemer wordt daarbij dubbel bedreigd. “Enerzijds staat de gehele bedrijfstak weer een omvangrijke nieuwe administratieve taak te wachten, anderzijds zal juist het midden- en kleinbedrijf grote extra financiele risico’s lopen indien een werknemer in de wao dreigt te raken.”

Dekkers constateert dat de bouw een verdere deregulering te wachten staat. Het Bouwbesluit is rijp voor een flinke snoeibeurt. “Daarnaast bezondigen diverse gemeenten zich aan een wildgroei van regelgeving, waarvan betwijfeld kan worden of iets wezenlijks wordt toegevoegd aan de uiteindelijke kwaliteit van het bouwproduct.”

De NVOB-voorzitter is geen voorstander van de vereenvoudiging van de Vestigingswet. Dat zal leiden tot een toename van de concurrentie in de bouwnijverheid. Gezonde concurrentie is niet erg, maar de beunhaas, niet gehinderd door premies en belastingen, gooit roet in het eten.

Dekker breekt een lans voor verzachting van het restrictief beleid in niet-Vinexgebieden. “De grote belangstelling voor een eigen woning en stagnaties binnen de Vinexgebieden pleiten voor een verzachting van dit restrictieve beleid.”

Reageer op dit artikel