nieuws

Zweden bestudeert mogelijkheden nieuw Oostzeekanaal

bouwbreed

In opdracht van de Zweedse rijksscheepvaartdienst wordt een rapport uitgewerkt over de technische en economische implicaties van een Oostzeekanaal. Deze waterweg zou vanaf Siljan in de regio Dalarna het traject van een aantal rivieren en meren moeten volgen en zo aansluiting geven op het waterwegsysteem van de rest van Europa.

Zowel bedrijfsleven als regering tonen belangstelling voor het po met het oog op het bevorderen van het scheepvaarttransport. De bedoeling is om, uit milieu- en kostenoverwegingen, zo het vervoer over de weg terug te dringen. Het rapport komt dan ook mede tot stand op wens van grote Zweedse concerns als Skanska, SSAB, Avesta en Stora.

De vakbeweging is geinteresseerd vanwege het werkgelegenheidsaspect. Zweden heeft in het verleden wel een aantal voor transport geschikte waterwegen gehad, maar door schaalvergroting zijn die nu hooguit nog in gebruik bij de pleziervaart. De studie is eind dit jaar gereed.

Reageer op dit artikel