nieuws

Zo moet het niet

bouwbreed Premium

Cobouw van dinsdag 8 april 1997 besteedde aandacht aan het leggen van riolering in Vlissingen-Oost. De hierbij geplaatste foto was voor ir. G.R. Bosch, hoofd Kwaliteits-, Arbo- en Milieuzorg bij Hollandsche Wegenbouw Zanen, aanleiding voor de onderstaande reactie.

Door het plaatsen van de foto vraagt u aandacht voor de Bipeaubuizen van Alphacan Omniplast. U vraagt hierdoor echter ook aandacht voor de zeer onveilige wijze van werken door de werknemers van een niet nader genoemd aannemersbedrijf. De mensen dragen geen helm onder het bereik van de graafarm, werken in een circa drie meter diepe sleuf met vrijwel te lood staande taluds en er zijn geen ladders of andere vluchtwegen beschikbaar. Mijns inziens had door deze foto een groot kruis geplaatst moeten worden met het bijschrift ‘Zo moet het niet’.

In een branche die koploper is in ongevallen op het werk, kan niet genoeg aandacht worden gevraagd voor veilige arbeidsomstandigheden. Een vakblad als Cobouw kan daar een belangrijke rol bij spelen en doet dit ook door regelmatig publicaties van Aboma + Keboma te plaatsen. Echter het prominent plaatsen van deze foto doet het effect van een aantal goede berichten weer teniet.

Wij verzoeken u om uw foto’s te screenen op veilige arbeidsomstandigheden en eventueel ingeval van twijfel deskundigen van Aboma + Keboma of van NIA te raadplegen.

IR. G.R. BOSCH

Naschrift van de redactie

Natuurlijk heeft u gelijk! Maar Cobouw signaleert nieuwe ontwikkelingen in de bouw en helaas gaan die soms gepaard met onveilige situaties. Het is voor ons echter ondoenlijk om bij iedere foto een veiligheidsdeskundige in te schakelen. Reacties als deze stellen we echter zeer op prijs. Door ze in Cobouw te plaatsen hopen we toch bij te dragen aan de bewustwording over het belang van veilige werkomstandigheden.

Reageer op dit artikel