nieuws

Zinkstukken voor Hartelkanaal

bouwbreed Premium

Voor het eind van het jaar wordt de Beerdam doorgraven. Dan komt er stroom te lopen in het Hartelkanaal. Alhoewel het ontwerp voor de doorgraving zelf nog niet gereed is, worden in het Hartelkanaal al wel de nodige oever- en bodembeschermingen aangebracht. Van den Herik Sliedrecht is doende met aanbrengen van zinkstukken op drie zinkerkruisingen in het Hartelkanaal op zo’n twee kilometer vanaf de plaats waar de doorgraving moet komen.

De zinkers zijn in beginsel zo ondiep mogelijk in de bodem van het Hartelkanaal gelegd, bij verhoogde stroomsnelheden is de dekking daardoor te gering. Het beschermende zinkstuk kan niet zomaar over de zinkers worden gelegd, omdat de nautische diepte wel gehandhaafd moet blijven. Boven de zinkers is – voorzichtig – een laag weggebaggerd tot zo dicht mogelijk bij de zinker. Daarop komt nu het zinkstuk, dat wordt afgestort met breuksteen. Het werk van Van den Herik moet voor de bouwvak gereed zijn.

Zie verder pagina 3, ‘Nadeelcompensatie’

Reageer op dit artikel