nieuws

Zeeuwse theaterplannen stuiten op forse kritiek

bouwbreed

Het is twijfelachtig of Middelburg een groot Zeeuws theater krijgt met twee zalen, een van duizend en een van tweehonderd stoelen. Het raadgevend bureau voor de kunsten STOA stelt na een podiumkunstonderzoek in Zeeland dat hieraan behoefte bestaat. Maar er is inmiddels forse kritiek op deze conclusie. De voorgestelde financiering van de benodigde f. 25 miljoen vindt het Zeeuwse College van Adviseurs voor Cultuur veel te optimistisch.

Afgezien van een groot theater bij voorkeur in Middelburg, constateren de onderzoekers dat ook in Goes, Vlissingen en Zierikzee complementaire zalen gewenst zijn om daar 20 tot 65 voorstellingen per jaar te realiseren en een podium te bieden aan amateurtheatergezelschappen. In het rapport, getiteld ‘Bouwstenen- en plankenkoorts’ wordt concreet geadviseerd het theater Prins van Oranje in Goes te vervangen door een ongeveer even groot, eenvoudig, nieuw theater zonder toneeltoren. Investeringskosten ongeveer f. 8 tot f. 10 miljoen.

In Zierikzee kan theater Mondragon na enige bouwkundige verbeteringen dienst blijven doen als complementair theater voor Schouwen-Duiveland, schrijft STOA. Vlissingen is volgens het raadgevend bureau de aangewezen locatie voor een zogenoemde vlakke vloer accommodatie, omdat Vlissingen van alle Zeeuwse centrumgemeenten de langste traditie heeft op het gebied van avant garde-theater. Het Vestzaktheater is dringend aan vervanging toe.

Door creatief gebruik te maken van een bestaande ruimte met een capaciteit van maximaal 200 stoelen ke de investeringskosten beperkt blijven tot f. 0,8 tot f. 1,5 miljoen.

Financiering

De onderzoekers gaan voor de financiering uit van een intergemeentelijke regeling. Dit houdt in dat behalve de Middelburgers alle overige inwoners van gemeenten in Noord- en Midden-Zeeland meer zullen moeten betalen aan podiumkunstvoorzieningen.

Het College van Adviseurs voor Cultuur brengt hiertegen in dat de aannames over de gezamenlijke financiering van de theaterplannen en het potentiele publiek zwak zijn. Het college vreest dat de kleinere plattelandsgemeenten relatief het diepst in de buidel moeten tasten om de plannen te realiseren. Gezien het confessionele en behoudende karakter van de lokale politiek beschouwt het college dit als onhaalbaar. Er zal een andere verdeelsleutel bedacht moeten worden, luidt de conclusie.

Reageer op dit artikel