nieuws

Woonlastenfonds helpt voortaan alle huurders

bouwbreed Premium

Rotterdammers die van een particulier een woning huren ke vanaf 1 juli geld krijgen uit het woonlastenfonds van de gemeente. Tot nu toe was het fonds uitsluitend bedoeld voor huurders van woningcorporaties.

De verruiming geldt alleen voor huurders in de vrije sector met een laag inkomen en met een huur van maximaal f. 710 per maand (tweepersoons huishoudens), f. 823 (ouderen) of f. 881 (gezinnen met kinderen). Tevens moeten de huurders pogingen hebben gedaan om alle andere vormen van steun te benutten, zoals huursubsidie, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en eventueel bijzondere bijstand. Veel huurders blijken hiervan geen gebruik te maken.

De tegemoetkoming uit het woonlastenfonds voor particuliere huurders bedraagt f. 5 tot maximaal f. 100 per maand.

De gemeente gebruikt het fonds tevens om kleine gezinnen of alleenstaanden die in te grote, goedkope huizen wonen te stimuleren kleiner te gaan wonen. Zo maken zij in ruil voor een tegemoetkoming uit het fonds plaats voor grote gezinnen met een laag inkomen. Een motie van de VVD met die strekking werd donderdag in de raad aangenomen.

Reageer op dit artikel