nieuws

Woonlasten stijgen dit jaar met bijna 7 procent

bouwbreed Premium

De woonlasten in de 32 grootste gemeenten van ons land stijgen dit jaar gemiddeld met 6,9 procent. Almere, Leeuwarden, Breda en Zoetermeer zijn koplopers met stijgingen van rond de 15 procent. In Zaanstad ( – 4,4 procent), Nijmegen ( – 4,1), Den Haag ( – 1,5) en Zwolle ( – 0,6) dalen de lasten.

Dat blijkt uit het Belastingoverzicht Grote Gemeenten 1997 van het Erusmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden.

Onder de woonlasten verstaan de onderzoekers de onroerende-zaakbelasting, de afvalstoffenheffing (reinigingsrecht) en de rioolrechten. De gemiddelde aanslag onroerende-zaakbelasting (OZB) voor een woning stijgt met 14,9 procent, aldus de rapportage. Een aantal gemeenten verlaagt de tarieven aanzienlijk om de stijging van de OZB-opbrengst voor woningen, een gevolg van de hertaxatie, te compenseren.

De tarieven zijn gemiddeld gedaald van f. 22,73 in 1996 tot f. 20,82 dit jaar.

De gemeente Leiden bij voorbeeld kent een stijging van de gemiddelde OZB-aanslag van 55,1 procent. Dit wordt gecompenseerd door het afschaffen van de rioolrechten en een verlaging van de afvalstoffenheffing met 68,3 procent. De totale woonlasten stijgen hierdoor met slechts 1,2 procent.

De tarieven van milieuheffingen laten gemiddeld een daling zien.

Reageer op dit artikel