nieuws

Woningbouw in Limburg verloopt volgens plan

bouwbreed

De woningbouw in de provincie Limburg verloopt volgens schema. Vorig jaar werden 5089 woningen toegevoegd aan de voorraad. En dat is in overeenstemming met de taakstelling. Eind 1996 waren ongeveer 6500 woningen in aanbouw. De Vinex-stadsgewesten voldeden aan hun opdracht.

Dit blijkt uit het door Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg gepresenteerde verslag van het ruimtelijk beleid in 1996. De woningbouwcijfers in die notitie maken duidelijk dat het restrictieve beleid vruchten afwerpt.

Tot en met 1999 moeten jaarlijks gemiddeld 4800 nieuwe woningen worden opgeleverd. In 1995 werd die norm ruimschoots gehaald (6001 woningen). Vorig jaar was het aantal gebouwde woningen beduidend lager, maar nog altijd hoger dan de taakstelling.

In dit verband wijzen GS er op de toename van de voorraad in 1996 “nog enigszins werd getemperd door het vorstverlet in het begin van dat jaar”. Ze verwachten dat dit “ruimschoots goedgemaakt zal worden in de cijfers over 1997” gelet op het aantal in aanbouw zijnde woningen eind 1996.

Verstedelijking

Van de woningbouwproductie is vorig jaar 69 procent gerealiseerd in het stedelijk gebied en 31 procent op het platteland. Dat is een beter resultaat dan de taakstelling. Want die ging uit van 59 procent voor het stedelijk gebied en 41 procent voor het platteland.

Volgens GS bewijst dit “dat het gevoerde verstedelijkingsbeleid tot resultaten leidt”. Zonder overigens dat dit ten koste is gegaan van het landelijk gebied:

“Het gaat nog steeds om correcties van de voorafgaande jaren waargenomen scheefgroei in verhoudingen tussen stad en platteland”.

Buffer

De Limburgse stadsgewesten kregen in 1996 samen totaal f. 4,75, miljoen subsidie voor het ontwikkelen van Vinex-woningbouwlocaties. Die locatiegebonden bijdragen resulteerden in de bouw van 1785 woningen op binnenstedelijke locaties.

“Er is zelfs sprake van boventallig bouwen, waarmee een buffer wordt gecreeerd om in geval van achterblijvende productie in de komende jaren de subsidies veilig te stellen”, aldus GS. Alleen de in het stadsgewest Sittard-Geleen in 1995 opgelopen achterstand kon vorig jaar nog niet worden weggewerkt.

Tenslotte kondigen GS voor de eerstkomende jaren “een aanzienlijke woningbouwproductie” in de stadsgewesten aan. Ze verwachten “geen onoverkomelijke problemen bij de ontwikkeling van bouwlocaties in de komende drie jaar”.

Reageer op dit artikel