nieuws

Wegenbouwers werken aan centraal registratiesysteem tegen diefstal van materieel

bouwbreed Premium

De Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers wil haar leden nog voor de zomervakantie een voorstel doen voor deelname aan een centraal registratiesysteem voor vermist werkmaterieel. Registratie moet de opsporing van gestolen materieel bevorderen en de verhandelbaarheid ervan bemoeilijken. De wegenbouwers zijn de eerste ondernemers in de bouwnijverheid die collectief actie ondernemen tegen de toenemende criminaliteit in de bouw.

De NVWB heeft positief gereageerd op onderzoek in de bouwwereld naar de eventuele behoefte van zo’n systeem. Het marktonderzoek is gedaan door onderzoeksbureau Tracer en het organisatie-adviesbureau Hoek Geers Rapmund Veldink (HGRV) in opdracht van de Stichting Vermiste Auto Register (VAR) en het Rai Data Centrum (RDC). Het is de bedoeling dat het registratiesysteem voor vermiste bouwwerktuigen wordt gekoppeld aan de organisatorische infrastructuur van de VAR en het technische uitvoeringsapparaat van het RDC. De VAR zal tevens zorgdragen voor aansluiting met het justitiele opsporingsapparaat.

Kosten

Op dit moment doet de werkgroep materieel van de vereniging onderzoek naar de kosten en baten van het systeem. De kosten zullen onder meer bestaan uit de aanschaf, montage en onderhoud van een elektronisch identificatiesysteem. Registratie is immers alleen mogelijk als machines en overige werktuigen zijn voorzien van een eigen, unieke code. Daartoe zal een chip worden ingebouwd met een elektronisch kenteken die met behulp van een scanner kan worden uitgelezen. In eerdere publicaties heeft Cobouw al uitvoerig bericht over elektronische coderings- en opsporingssystemen (o.m. in Cobouw van 20-1-’97). Met de VAR wordt onderzocht welk systeem voor de wegenbouwers het meest geschikt is. Adviesbureau HGRV doet onderzoek naar de technische aspecten: hoe de chips het beste ke worden ingebouwd, op een manier die niet of nauwelijks te kraken is. De installatie zal ‘foolproof’ moeten zijn.

Lagere premie

De opbrengst van het systeem zal wellicht bestaan uit een lagere verzekeringspremie. Frans van den Berg, secretaris technische zaken van de NVWB kondigt aan hierover nog voor de zomer in overleg te treden met de verzekeraar bij wie de NVWB de risicodekking voor alle 220 aangesloten leden heeft ondergebracht. Bij het afwegingsproces zullen tevens de logistieke gevolgen van vermissing in ogenschouw worden genomen. Deze risico’s zijn niet altijd via een verzekeringsmaatschappij te dekken. Ook worden de belangen gewogen van leden die over zo’n groot machinepark beschikken dat het – volgens de wet van de grote getallen – lonend is zelf het risico van diefstal te dragen. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het vergemakkelijken van de opsporing zal leiden tot een beperking van logistieke risico’s en van het eigen risico.

Niet dramatisch

Diefstal van werkmaterieel komt steeds vaker voor. “Het is nog niet dramatisch”, zegt Van den Berg, “maar we constateren wel dat vrijwel alle leden er wel eens last van hebben gehad.” De verzekeringsmaatschappij heeft de NVWB in ieder geval laten weten dat in de drie voorgaande jaren diefstal een stijgende kostenpost is geweest.

Onderzoek naar de omstandigheden waaronder het materieel verdwijnt, bracht aan het licht dat de meeste aangiften van vermissingen op maandagmorgen worden gedaan. Er is geen sprake van concentratie in bepaalde delen van het land. Het komt overal voor. Niet alleen ’s nachts wordt materieel meegenomen; ook overdag slaan de dieven hun slag. Wat de dieven in de kaart speelt, is dat in de wegenbouw nachtelijk transport niet noodzakelijkerwijs verdachter hoeft te zijn dan vervoer overdag.

Controle op eigendom wordt eveneens bemoeilijkt door de veel voorkomende onderlinge verhuur van machines. De bedrijfskleuren van een machine hoeven niet overeenkomen met die van het bedrijf dat ermee werkt.

De NVWB verwacht dat een waterdichte identificatie van bouwmachines ook preventief zal werken. Van den Berg: “Alleen al de situatie dat de bonafide handel weet dat er een centrale registratie bestaat, is winst. Het zal betekenen dat elke aangeboden machine eerst wordt gecontroleerd.”

Wegenbouwmachines zijn door de plaats en omstandigheden van het werk een gemakkelijk doelwit van materieeldieven.

Reageer op dit artikel