nieuws

VROM-raad

bouwbreed Premium

De Ministerraad is akkoord gegaan met de voordracht voor benoeming van 15 leden voor de VROM-raad met ingang van 1 januari 1997.

De leden zijn: 1. dr.ir. Th. Quene, tevens voorzitter 2. mr.drs. L.C. Brinkman, voorzitter Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) 3. prof.dr. J.W. Duyvendak, bijzonder hoogleraar Wetenschappelijke grondslagen van het Opbouwwerk, EUR 4. prof.dr. R. van Engelsdorp Gastelaars, hoogleraar Sociale Geografie UvA 5. ir. J.J. de Graeff, dijkgraaf Hoogheemraadschap van Schieland

6. prof.dr. W.A. Hafkamp, hoogleraar Milieukunde EUR 7. mw. ir. F.M.J. Houben, zelfstandig architect bij Mecanoo Architecten 8. mw. prof.mr. J. de Jong, hoogleraar Onroerend-goedrecht, TU Delft 9. mw. M.C. Meindertsma, wethouder volkshuisvesting, tevens loco-burgemeester gemeente Zwolle 10. mr. P.G.A. Noordanus, wethouder ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing en volkshuisvesting, gemeente Den Haag

11. mw. prof.dr.ir. S. Sariyildiz, bouwkundig ingenieur, architect 12. prof.dr.ir. J. van der Schaar, buitengewoon hoogleraar volkshuisvesting, UvA 13. prof.dr. W.C. Turkenburg, hoogleraar Natuurwetenschap en samenleving, Universiteit van Utrecht 14. drs. T.J. Wams, inhoudelijk coordinator en lid managementteam Milieudefensie 15. mw. mr. L.M. Wolfs-Kokkeler, algemeen directeur Ballast Nedam Projectontwikkeling

De VROM-raad is per 1 januari 1997 in de plaats gekomen voor de Raad voor Milieubeheer (RMB), de Raad voor de Ruimtelijke Ordening (RARO) en de Raad voor de Volkshuisvesting (RAVO). De instelling van de VROM-raad is een uitwerking van de Herziening van het Adviesstelsel op rijksniveau.

Daarnaast zal de minister van VROM twee vaste adviseurs benoemen: mw. M.M. van den Brink, burgemeester Gemeente Uitgeest, lid van het Comite Regio’s in Europa, en mw. mr. M. Daalmeijer, plv. Officier van Justitie voor milieu- en fraudezaken

Reageer op dit artikel