nieuws

VGBouw en NVOB enthousiast over initiatief Den Haag wil werklozen als bewaker bij bouwplaatsen

bouwbreed Premium

De gemeente Den Haag gaat langdurig werklozen inzetten bij het bewaken van bouwterreinen. Den Haag wil hiermee zo’n 35 mensen aan het werk helpen. Deze moeten afwisselend parkeergarages en bouwplaatsen beveiligen. VGBouw en de NVOB-afdeling Den Haag zijn weliswaar officieel nog niet op de hoogte maar wel bij voorbaat al enthousiast. Overigens moeten aannemers die van de bewakingsservice gebruik willen maken hiervoor wel gaan betalen.

Onlangs is in Den Haag een begin gemaakt met het inschakelen van vier langdurig werklozen bij de beveiliging van parkeergarages. Het gaat om zogenoemde Melkert-banen.

Bij het Haags Werkbedrijf dat langdurig werklozen voor Melkert-banen werft, leven nu ideeen om het werkterrein van de bewakers met bouwplaatsen uit te breiden. “Het moet ook als afwisseling voor de garagebewakers worden gezien. Ze vinden het ook leuk om na een tijdje in een ondergrondse parkeergarage het daglicht weer te zien”, zegt H. Game poleider van het Haags Werkbedrijf.

Momenteel buigen justitie, politie en gemeente Den Haag zich over de mogelijkheden. “In ieder geval staat nu al vast dat, mochten ze het voorstel goedkeuren, de mensen niet op de bouwplaats mogen. Ze moeten de terreinen dus van buitenaf bewaken. Maar omdat ze gekleed gaan in een uniform en dus duidelijk herkenbaar zijn zal dat toch het nodige effect hebben op lieden die iets kwaads in de zin hebben”, meent Game.

Melkertbanen

Via het Haags Werkbedrijf worden de langdurig werklozen geschoold in de beveiligingsbranche. Dit gebeurt door Werk in de Veiligheidszorg bv, een door verzekeraars opgericht beveiligingsbedrijf. “De bedoeling is ook”, zo benadrukt Game, “dat ze uitzicht hebben op een vaste baan in de beveiligingsbranche. Hierover hebben we bijvoorbeeld ook contacten met de Nederlandse Veiligheidsdienst.”

In eerste instantie moeten de bewakers worden ingezet bij de verschillende bouwplaatsen in de Haagse Schilderswijk. “We hebben de Schilderswijk gekozen omdat daar momenteel toch het meest wordt gebouwd. Maar als het aanslaat zal het ongetwijfeld ook in andere wijken worden ingevoerd”, aldus Game die er vanuitgaat op korte termijn 35 mensen op deze wijze aan het werk te helpen.

Informatie

Wanneer de verschillende diensten het over de inzet van de werklozen eens zijn, worden de in de Schilderswijk actieve bouwers voor een informatiebijeenkomst uitgenodigd. Dan wordt het idee verder toegelicht en moet duidelijk worden of de bouwers er iets in zien. “Wij denken van wel omdat er aannemers nu al vaak omwonenden vragen een oogje in het zeil te houden. Of de man met een pitbull in de straat krijgt een meier toegeschoven als hij regelmatig even langsloopt.”

Enthousiast

M.A. Kozel, voorzitter van NVOB-afdeling ‘s-Gravenhage zegt, hoewel hij officieel nog niets weet over de plannen, in eerste aanzet enthousiast te zijn. “Bouwplaatsbeveiliging is een heikel punt. Als je dat op een dergelijke wijze kunt oppakken moet je het zeker niet laten.” Via het Melkert-systeem zou een dergelijke dienst f. 5 per persoon per uur gaan kosten. Een juiste verdeelsleutel moet hier volgens het Haags Werkbedrijf nog voor worden gevonden.

Ook VGBouw staat positief tegenover het initiatief. Zorgen over de eventuele tarieven zijn er niet. Wel plaatst VGBouw-woordvoerder Pieter Vonk kanttekeningen bij de doelmatigheid als de beveiligingsbeambte slechts rondjes om het bouwpo mag lopen. “Je moet je afvragen wat het effect daarvan is en hoe dat nu precies in het vat wordt gegoten. Maar strikt genomen juichen we elk initiatief om bouwplaatscriminaliteit en vandalisme terug te dringen, van harte toe.”

Reageer op dit artikel