nieuws

Vervuilde bagger tijdelijk naar Averijhaven

bouwbreed Premium

Het slibdepot Averijhaven bij IJmuiden wordt volgende maand opgeleverd om in september weer voor een half jaar dicht te gaan. Inmiddels is de eerste fase opgeleverd. Gelijktijdig is ook de aanbesteding gedaan voor onderzoek naar een permanente oplossing voor het Noord-Hollandse baggerprobleem.

Op dit moment ligt er 500.000 kubieke meter vervuilde bagger in het depot vooral van de naastgelegen Hoogovens. Met de uitbreidingen komt de capaciteit voor zwaarvervuild slib (tot en met klasse IV) op 2 miljoen kubieke meter.

Aan het werk gingen eindeloze onderzoeken en procedures vooraf. Toen Rijkswaterstaat de ophoging voorstelde, tekenden de gemeenten Amsterdam en Velzen bezwaar aan. Inmiddels is met beide gemeenten een convenant getekend waarin is afgesproken dat de opslag in de Averijhaven van tijdelijke aard is. In 2005 zal bekeken worden of er een betere oplossing is voor de opslag van zwaar vervuild slib. Is dat zo, dan wordt de dijk, die over een gebied van 9 hectare tien meter zal uittorenen, weer afgebroken.

“Maar dat gebeurt alleen als er iemand komt met een goed plan voor dat gebied. Is er dan behoefte aan het terrein dan kan het gebied voor andere doeleinden worden verkocht. Dat zullen trouwens wel altijd havengebonden activiteiten zijn. Maar op z’n gekst ke ze er gaan bouwen”, vertelt Bob Budde, poleider.

Europees aanbesteed

Niet bekend

Het uiteindelijke depot, in orde van grootte van het Ketelmeer, zal tussen de f. 200 en f. 300 miljoen gaan kosten. Een mogelijke locatie daarvoor is bijvoorbeeld een kustlocatie in de Noordzee. November volgend jaar moet daar meer duidelijkheid over zijn.

Voor een groot baggerdepot voor zoetwaterslib loopt een onderzoek naar het IJmeer. In datzelfde meer zullen de 18.000 woningen van IJburg verschijnen.

Schepen met pech

De Averijhaven is tot begin jaren tachtig daadwerkelijk in gebruik geweest als haven voor schepen met pech. In 1979 is er voor het eerst slib gestort, voornamelijk afkomstig van Hoogovens. In 1986 is op kosten van dit bedrijf onder water een dam gebouwd van staalslakken met in de kern een beschermlaag van klei.

In 1990 zette huisaannemer Nelis van Hoogovens een dijk bovenop die dam. Daarmee werd de haven van het kanaal afgesloten en kwam de stortcapaciteit op maaiveldniveau te liggen. De capaciteit was nu 1 miljoen kubieke meter.

In september 1996 begon het slibdepot te lekken. Een 2 mm dikke folielaag aan de randen van het depot heeft daar een einde aan gemaakt en moet het depot in de toekomst voor lekkage behoeden.

Deze zomer mogen er alvast een paar stortingen worden gedaan, omdat zowel Hoogovens als de gemeente Amsterdam met de bagger in hun maag zitten.

Vanaf september beginnen de activiteiten om de dijk aan te leggen. Totaal is met de aanleg ongeveer f. 10 miljoen gemoeid. Op dit moment zijn onderhandelingen met Hoogovens gaande. De tot nu toe gemaakte kosten worden overgenomen, want het depot wordt in de toekomst een Rijksdepot. De kosten bedragen straks tussen f. 30 en f. 40 per kuub. Dat is de kostprijs.

“Over ruim een week wordt begonnen met de aanleg van een buizenstelsel. Het zijn flexibele leidingen, zodat we overal in de haven ke storten. Het depotbeheerssysteem waarvoor op dit moment software wordt ontwikkeld zal precies bijhouden wat waar is gestort. Metingen voor en na de storting maken dat makkelijker”, aldus Budde.

Reageer op dit artikel