nieuws

Verhuisplan De Schelde kost f. 300 miljoen

bouwbreed

De kosten voor de verhuizing van De Schelde en de inrichting van de Vlissingse scheepswerf voor nieuwe doeleinden bedragen f. 300 miljoen. Dat bleek maandag bij de presentatie van de nota ‘Ruimte voor stad en scheepsbouw’ aan voorzitter Versnel van de vaste kamercommissie voor VROM.

“Tamelijk pittig”, zo reageerde mevrouw Versnel (D66) op de financiele wensen van de initiatiefnemers, De Koninklijke Schelde Groep, Burgemeester en Wethouders van Vlissingen en Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Het is de bedoeling dat het Rijk een groot maar nog onbekend deel van de kosten voor zijn rekening neemt. Verder moeten de gemeente Vlissingen, de provincie en de Europese Commissie in de buidel tasten, vinden de plannenmakers. In een later stadium ke ook financiele partijen risicodragend kapitaal inbrengen.

Met de verhuizing vanuit de binnenstad van Vlissingen naar het industriegebied Vlissingen-Oost denkt De Schelde een stuk doelmatiger te ke werken. Voor de gemeente zou het een enorme ontlasting van de binnenstad betekenen. Bovendien ontstaat er plaats voor woningbouw en nieuwe economische bedrijvigheid.

De Zeeuwse gedeputeerde J. van Zwieten rekent op een snelle besluitvorming. Mocht al dit jaar het groene licht worden gegeven, dan kan De Schelde binnen twee a drie jaar zijn verkast. Dan volgt eerst bodemsanering (kosten maximaal f. 58 miljoen) en daarna de invulling van het terrein. Kansloos achtte Van Zwieten het plan zeker niet. In een eerdere reactie heeft minister De Boer van VROM de Zeeuwse gedeputeerde toevertrouwd een “warm gevoel” bij dit plan te hebben gekregen.

Reageer op dit artikel