nieuws

Vakbeweging wil meer aandacht voor Noorden

bouwbreed

De economische problematiek in het Noorden moet geconcentreerd worden aangepakt. De provincies moeten daarbij niet langer een eigen versnipperd vestigingsbeleid voeren. Dat schrijft het FNV-district Noorden in de brochure ‘Het Noorden heeft ruimte voor duurzaam werk’. Als het aan de vakbond ligt, gaat vandaag nog het op de Randstad gerichte nationaal beleid op de helling en wordt een deel van de voorziene groei in bedrijvigheid in Noord-Nederland opgevangen.

In de brochure zegt het FNV-district Noord het “bizar en vreemd” te vinden dat in Nederland enerzijds een discussie speelt over de dichtslibbende economische centra in de Randstad, terwijl anderzijds de economische structuur in het Noorden zich nog te weinig versterkt. “Bij een gedegen aanpak biedt het Noorden de ruimte om in de Randstad zich verdringende bedrijvigheid op te vangen, zonder dat gigantische bedragen voor het op peil houden van de leefbaarheid nodig zijn.”

“Hier is”, zo benadrukt de vakorganisatie, “de ruimte voor nieuwe industriele activiteit, die nodig is is om het draagvlak voor de regionale economie te versterken.”

Alleen al om het werkloosheidscijfer op landelijk niveau te brengen zijn ongeveer 50.000 extra banen nodig. De structurele werkloosheid blijft nog ver boven het landelijk gemiddelde dat vorig jaar rond de 7,5 procent lag. In Groningen was het werkloosheidscijfer vorig jaar 10,5 procent, Friesland 9,1 procent en Drenthe 8,6 procent. “De noodzaak om de economische structuur verder te versterken en de werkloosheid terug te dringen blijft dan ook onverkort.”

Mainports

De vakbeweging pleit ervoor dat de problematiek in het Noorden geconcentreerd wordt benaderd: “Gegeven de toenemende ruimtelijke economische problemen in de Randstad is er alle aanleiding op korte termijn het huidige nationaal beleid te herzien.” Er moet vervolgens een politiek worden ontwikkeld die aansluit bij de ontwikkelingen langs de economische corridors vanuit de ‘mainports’ Schiphol/Amsterdam en Rotterdam naar Duitsland/Europa.

“Niet langer iedere provincie een eigen versnipperd vestigingsbeleid. Maar een gebundelde ontwikkeling van een ‘Noordcorridor’ langs de beide hoofdtransportassen door Flevoland, Friesland, Groningen (A7) en Zuid-Drenthe (A37). En aansluiting van moderne infrastructuur bij deze ontwikkeling zoals de aanleg van de Zuiderzeespoorlijn.”

Schiphol

Verder noemt het FNV Lelystad “een redelijke optie” wanneer er onverhoopt voor een nieuwe vestigingsplaats voor de uitbreiding Schiphol moet worden gezocht. Een tweede nationale luchthaven bij Lelystad kan een verdere impuls geven aan de te ontwikkelen Noordcorridor. “En als men door omstandigheden gedwongen is keuzes te moeten maken, dan is duidelijk dat de ontwikkeling van de noordelijke hoofdtransportas door Friesland en Groningen voor de vakbeweging prioriteit heeft. Immers”, zo verduidelijkt het FNV zich, “een belangrijk deel van de noordelijk gelegen plattelandsgebieden in Friesland en Groningen komt dan minder op afstand te liggen. En er is een samenhangende ontwikkeling met de noordelijke havens mogelijk.”

Reageer op dit artikel