nieuws

Uitzendexperiment kan gaan beginnen

bouwbreed Premium

Acht uitzendorganisaties hebben gereageerd op de inschrijving voor het uitzenden in de afbouwsector. Woensdag mag een aantal van hen de inschrijving nog toelichten. Donderdag valt dan het besluit welke uitzendbureaus gedurende een jaar het experiment uitzendarbeid in de afbouwsector mogen verzorgen. Volgens de aankondiging zal er met meer bureaus een overeenkomst worden gesloten.

Donderdag 27 maart verscheen in de Staatscourant een advertentie met de voorwaarden waaraan uitzendorganisaties moeten voldoen om in aanmerking te komen het experiment vanaf 1 mei te beginnen.

Ten behoeve van het experiment hebben de sociale partners specifieke cao’s afgesloten. Het gaat om cao’s voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf, de cao voor het stukadoors-, terrazzo-, vloeren- en afbouwbedrijf en de cao voor het natuursteenbedrijf.

Op 16 april, de sluitingsdatum voor de inschrijving, telde men bij de bouw- en houtbond FNV, die als ‘brievenbus’ fungeerde, acht inschrijvingen “die op tijd binnen waren en voldeden aan de gevraagde inschrijvingsbescheiden”.

Ook SFB’s Constructief

Een eerste schifting op grond van de selectiecriteria resulteerde in een niet nader genoemd aantal bureaus, dat woensdag hun inschrijving mag komen toelichten. Donderdag wordt besloten welke uitzendbureaus het experiment vanaf 1 mei gedurende een jaar mogen verzorgen.

Onder de uitzendorganisaties die voor een nadere toelichting zijn uitgenodigd, behoort ook het bureau Constructief, het uitzendbureau dat, vooruitlopend op het opheffen van het uitzendverbod in de bouw per 1 januari 1998, werd opgezet door de SFB Groep en Content.

Een woorvoerder van Constructief zegt blij te zijn als een van de weinige bureaus te zijn uitgenodigd. Nadrukkelijk laat hij weten dat dit op inhoudelijke gronden is besloten en niets te maken heeft met het feit dat werknemersorganisaties in de afbouwsector deel uitmaken van het bestuur van de SFB Groep.

Pas vrijdag jl. zijn de partijen die betrokken zijn bij de cao voor het bouwbedrijf voor het eerst bijeen geweest. Zij bespraken onder welke voorwaarden het uitzenden in de bouw moet worden uitgeoefend. Niettemin laat de werkgeverskoepel AVBB weten dat ook in de bouwnijverheid het uitzendexperiment per 1 mei zal ke beginnen.

Anders dan voor de afbouwsector geldt hier dat elke uitzendorganisatie die als zodanig is erkend, aan het experiment kan meedoen. Daarmee wordt voldaan aan een uitdrukkelijke wens van de bouwwerkgevers.

Bouwcao is basis

Op uitzendkrachten in de bouw zijn de arbeidsvoorwaarden van toepassing volgens de ABU-(uitzend-)cao. Wel gelden de garantielonen en kostenvergoedingen uit de bouwcao. Deze cao is direct van toepassing op uitzendkrachten die in het bezit zijn van een vakdiploma in de bouw, op degenen die als vakvolwassene een beroepsopleiding in de bouw volgen en op hen die in de laatste twee jaar gedurende een jaar in de bouw hebben gewerkt.

De uitzendbureaus zullen zelf bij het Centraal Bureau Arbeidsvoorziening een ontheffing dienen aan te vragen van het uitzendverbod dat in de bouw geldt tot 1 januari 1998.

Tegelijkertijd zullen partijen bij de cao voor het bouwbedrijf bij minister Melkert van Sociale Zaken vragen om het uitzendverbod tot 1 mei volgend jaar te handhaven.

Reageer op dit artikel