nieuws

Studiebijeenkomsten hogesterktebeton en beton met staalvezels

bouwbreed

Op 4 april vindt in het Laboratorium Magnel voor Betononderzoek te Gent een studieochtend plaats over de toepassing van hogesterktebeton bij de bruggenbouw in Duitsland.

Er wordt een lezing gegeven door prof.dr.ing. K. Zilch van de Technische Universiteit te Munchen.

Op 28 april wordt op dezelfde plaats een studiemiddag gehouden over beton met staalvezels. Na een algemene inleiding geeft prof. N. Banthia een lezing over lopend onderzoek aan de universiteit van British Columbia in Canada. Daarna behandelt ir. D. Moyson van Bekaert te Zwevegem het gebruik van staalvezelbeton in een funderingsplaat.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de Belgische Betongroepering te Brussel, tel. 00 32 2 6455211.

Reageer op dit artikel