nieuws

Stadsvernieuwing Venlo financieel problematisch

bouwbreed

De stadsvernieuwing in Venlo komt financieel in de problemen. De gemeente hangt een miljoenentekort boven het hoofd doordat de Rijksoverheid de geldkraan voor stadsvernieuwing terugdraait. B en W verwachten namelijk dat het Rijksfonds voor de Stadsvernieuwing de bijdrage van ruim f. 2 miljoen op jaarbasis, verlaagt tot f. 1 miljoen.

Tot het jaar 2000 is volgens de discussienota Volkshuisvestingsfonds Venlo een tekort van f. 5 miljoen te verwachten. De jaarlijkse bijdrage van f. 450.000 aan het eigen volkshuisvestingsfonds door de bouwfondsen Nederlandse en Limburgse Gemeenten, is behalve voor de ingrijpende renovatie van de wijk Genooi onvoldoende voor een opknapbeurt van de wijken Hazenkamp, Vastenavondkamp en Krekelveld. Hiervoor is circa f. 8 miljoen nodig.

Venlo heeft jaarlijks f. 4,5 miljoen nodig voor een fatsoenlijk volkshuisvestingsbeleid.

Reageer op dit artikel