nieuws

Spoorlijnen in noorden vragen om nodige aanpassingen

bouwbreed Premium

Tientallen miljoenen guldens zijn nodig voor gevelisolatie en geluidsschermen langs de spoorlijnen Leeuwarden-Groningen en Groningen-Veendam, zo blijkt uit een onderzoek van NS Railinfrabeheer.

De investeringen zijn noodzakelijk vanwege de plannen van transporteur Jonker Veendam om de komende jaren op beide trajecten goederentreinen te laten rijden en zo de bewoners langs de spoorlijn te vrijwaren van geluidsoverlast.

De conclusies uit het rapport van NS Railinfrabeheer zijn gebaseerd op de geluidssituatie in 2005 bij inzet van gemiddeld twee goederentreinen op het spoor Leeuwarden-Groningen en vijf op het spoor Groningen-Veendam,waar al enige tijd goederentreinen rijden.

Onderzoek naar de geluidsoverlast vanwege de spoorbaanverdubbeling tussen Veenwouden en Grijpskerk leverde eerder al de conclusie op dat op dat stuk extra geluidwerende maatregelen nodig zijn. Die maatregelen zijn uitgesteld in afwachting van de uitkomsten van het nieuwste onderzoek.

Railned, die voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat vergunningen afgeeft op het spoorwegennet, en NS Railinfrabeheer gaan de uitkomsten van het onderzoek bespreken met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat het grootste deel van de investeringen moet bekostigen. De maatregelen worden de komende jaren genomen.

Reageer op dit artikel