nieuws

‘Sociaal contact is in mijn functie heel belangrijk’

bouwbreed Premium

Het Samenwerkingsverband Veldhoven heeft de technische en maatschappelijke begeleiding van leerlingen van elkaar gescheiden. De organisatie beschikt daartoe over twee medewerkers. Volgens directeur Harry Verhoeven maakt de veranderende rol van samenwerkingsverbanden binnen de bouw deze stap noodzakelijk.

In een vitrine in de hal van het samenwerkingsverband staat een ‘Harryvarius’. Het metalen gevaarte dat gelijkenis vertoont met een viool werd gemaakt door Harry Verhoeven. “Ik heb de kunstacademie gevolgd en werkte jaren in het onderwijs”, aldus Verhoeven. “Vroeger had ik nog wel eens tijd om dit soort dingen te maken, maar sinds ik bij het samenwerkingsverband werk, kan ik daar geen tijd meer voor vrij maken. Onze taken breiden zich steeds verder uit.”

Zo wordt het onderkomen van het samenwerkingsverband de komende jaren drastisch vergroot. Hiertoe wordt door de organisatie 5000 vierkante meter grond aangekocht. De uitbreidingskosten bedragen circa f. 2,5 miljoen. “Als we klaar zijn ke we zeker tot 2015 vooruit”, aldus Verhoeven. Samenwerkingsverbanden krijgen meer taken, onder andere vanwege het doelgroepenbeleid. Dit houdt onder meer in dat 10 procent van de jongeren die samenwerkingsverbanden aannemen, moeten bestaan uit allochtonen, vrouwen en langdurig werklozen. “Hierdoor moeten we heel anders gaan werken dan vroeger. Zo moet je iemand die een hele tijd geen werk heeft gehad anders begeleiden dan iemand die pas van school komt”, aldus Verhoeven.

Vanwege het veranderende takenpakket heeft Verhoeven een Personeelsmanager leerlingen aangenomen, namelijk Femke van Lith die de maatschappelijke begeleiding van de jongens voor haar rekening neemt.

Andere taken zijn onder meer het onderhouden van contacten met werknemers en werkgevers over zaken die betrekking hebben op de bouw-cao.

Veranderende positie

“Ik weet wel dat ook andere samenwerkingsverbanden hun leerlingen begeleiden”, aldus Verhoeven. “Maar de functie van Femke is wezenlijk anders. Bij de meeste van onze collega’s is de technische en maatschappelijke begeleiding in handen van een persoon en wij hebben dat gesplitst. De technische begeleiding van de leerlingen is in handen van de coordinator arbeidsbemiddeling. Dat hebben we gedaan vanwege de veranderende positie van samenwerkingsverbanden. Door deze twee taken los te koppelen ke we beter inspelen op de huidige situatie.”

Femke van Lith: “Ik maak samen met de coordinator arbeidsbemiddeling een planning van het traject dat leerlingen moeten volgen. Het gaat daarbij om een periode van ongeveer 104 weken. Sociaal contact is in mijn functie heel belangrijk want ik treed ook op als vertrouwenspersoon van de leerlingen”, aldus Van Lith.

Beoordeling

Van Lith is ruim een jaar in dienst van het samenwerkingsverband. Echt grote problemen is ze tot nu toe niet tegen gekomen. “Een enkele keer is er wel eens paniek omdat iemand geen examen kan doen, maar dat soort problemen ke eenvoudig worden opgelost. Indien iemand het niet kan vinden bij het leerbedrijf, proberen we een nieuw bedrijf te vinden waar hij terecht kan. Zoiets doen we in overleg met de leerling en eventueel betrekken we er ook zijn ouders bij.”

Ze hecht veel waarde aan het onderhouden van contacten met het leerbedrijf. Van Lith: “Het is heel belangrijk om te weten hoe de jongeren het in de praktijk doen. Daarom worden ze twee keer per jaar beoordeeld. Die beoordeling bespreken we met de leerlingen, zodat zij ook weten hoe het gaat. Eventueel kan ik dan nog wat bijsturen, maar meestal is dat niet nodig.”

Femke van Lith houdt zich bezig met de maatschappelijke begeleiding van leerlingen.

Reageer op dit artikel