nieuws

Samenwerking bedrijven bij nieuwe sleuftechniek

bouwbreed Premium

TauwMabeg civiel en bouw te Deventer en Ketel Consulting Agents BV te Harderwijk gaan samenwerken. Besloten is een nieuwe onderneming op te richten waarin activiteiten op het gebied van sleuftechnieken zullen worden gebundeld. De nieuwe onderneming zal onder de naam Nedland BV zich in het bijzonder gaan bezig houden met het onder de aandacht brengen van de Tomas-bouwtechniek voor de aanleg van verdiepte infrastructuur.

Een van de conclusies in het rapport M 210 “Nieuwe Tunnel- en sleuftechnieken” van de Stichting Centrum Ondergronds Bouwen luidt dat de Tomas-bouwtechniek tot een van de kansrijke technische oplossingen behoort voor de bouw van verdiepte infrastructurele poen. Met het opzetten van de nieuwe BV Nedland die de Tomas-bouwtechniek sterk zal gaan promoten spelen wij hieop in.” aldus de heer J. Ketel van Ketel Consulting Agents BV.

Volgens hem zou een aantal Nederlandse en buitenlandse bouwbedrijven inmiddels de wens te kennen hebben gegeven om in de Tomas technologie te willen investeren teneinde deze bouwmethode zo snel mogelijk uit de experimentele fase te halen en aan te praktijk te ke toetsen. Om deelname in Nedland mogelijk te maken hebben beide partners daarom besloten om in de toekomst ook andere bedrijven in de nieuwe onderneming toe te laten.

Om een aanvraag te ke doen voor een investeringsplan en een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Centrum Ondergrond Bouwen zal in de komende maanden een uitgebreid programma van onderzoek en een poplan worden uitgewerkt.

TOMAS is een bouwsysteem voor de continue aanleg van een tunnelbak, die geheel beneden het maaiveld is gelegen en waarvoor grondbemaling niet nodig is. De methode maakt gebruik van betonnen schaaldelen die door middel van een speciale inbrengtechniek met behulp van een zogenaamde ‘Uitsleuver’ in de grond onder voorspanning tot een halve tunnel worden gemonteerd. Volgens de ontwerpers zou deze methode geschikt zijn voor de verdiepte aanleg van wegen, spoorwegen, leidingen met grote diameters, ondergrondse kruisingen.

Op de vakbeurs Rail-Tech Holland die in de Utrechtse Jaarbeus van 23 tot en met 25 April 1997 zal in de vorm van een maquette een variant op de TOMAS-tunnelsysteem worden geintroduceerd. In afwijking van de oorspronkelijke TOMAS-sleuf ligt deze tunnelvariant ongeveer 1 meter onder het maaiveld. Daarbij dient een kleine kunstmatige grondwaterverlaging van ongeveer 1,5 meter plaats vinden. Deze oplossing zou ten opzichte van geboorde tunnels een belangrijke kostenbesparing opleveren die, afhankelijk van de lengte van de geboorde tunnel tot ongeveer 50% zou ke belopen. Bovendien is een zeer grote mate van veiligheid ingebouwd door integrale stabiliteit en een directe ontsluiting naar het maaiveld door middel van trappen en vluchtkokers.

Reageer op dit artikel