nieuws

Rivierdijken ke wellicht minder zwaar dan volgens Deltaplan

bouwbreed

De rivierdijken hoeven lokaal wellicht minder verzwaard te worden dan aangegeven in het Deltaplan Grote Rivieren. “Zeker is dat echter niet. Het wordt pas duidelijk na meerdere praktijktoetsen en dan zijn we al ver voorbij het jaar 2000”, aldus A. Cornelisse, woordvoerder van de Dienst Weg- en Waterbouw van Rijkswaterstaat te Delft.

Volgens het Algemeen Dagblad ke er tientallen miljoenen op het onderhoud van de rivierdijken worden bespaard. “Dat is een voorbarige conclusie”, aldus Cornelisse. “Wij hebben een nieuwe rekenmethode bedacht om de adviesvaardigheid van de Technische Adviescommissie voor de Waterkering (TAW) te verbeteren. De TAW heeft een adviserende functie voor de minister en de dijkbeheerders. Het nieuwe model moet nog aan de praktijk getoetst worden. Het is een zeer verfijnd model, waarmee voor specifieke, korte stukken dijk een ander antwoord gevonden kan worden dan met de methoden, die zijn gebruikt voor het Deltaplan Grote Rivieren. Die uitkomst moet dan echter nog aan de praktijk getoetst worden.” De TAW hoopt voor het toetsen van het nieuwe model de interesse te wekken van de Waterschappen. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de dijken.

Reageer op dit artikel