nieuws

Rechter schorst vergunning Spitman Milieu in Tiel

bouwbreed

Rechter J. Boll van de Raad van State in Den Haag heeft besloten de milieuvergunning te schorsen, die het provinciebestuur Spitman Milieu BV uit Tiel verleende. Spitman sorteert bouw- en sloopafval op een perceel aan de Zuiderhavenweg.

De kwestie was bij Boll aangekaart door bedrijven uit de buurt, die stellen onaanvaardbare overlast van Spitman te ondervinden. Zij vinden dat Spitmans milieuvergunning niet streng genoeg is om overmatige overlast te voorkomen.

Spitman zelf had de vergunning ook willen laten schorsen, maar maakte een fout bij het instellen van de schorsingsprocedure. Door toedoen van de klagers lijkt Spitman nu toch z’n zin gekregen te hebben.

Op grond van de milieuvergunning zou Spitman namelijk binnen een termijn van zes maanden een loods moeten bouwen. Daarbinnen zou het afval gesorteerd moeten worden om stofoverlast in de omgeving tegen te gaan.

Spitman wil die loods voorlopig niet neerzetten omdat het bedrijf verplaatst wordt naar Ammerzoden. Het bedrijf wil geen zinloze investering doen. Binnen welke termijn de verplaatsing plaatsvindt, is niet geheel duidelijk. Daarom bleef de provincie eisen dat de loods er toch komt.

Rechter Boll heeft zijn schorsingsuitspraak mondeling laten doorgeven. Zijn schriftelijke motivering volgt later.

Reageer op dit artikel