nieuws

Raad van State buigt zich weer over aanleg Betuweroute

bouwbreed Premium

In de strijd tegen de Betuwelijn is bij de Raad van State met de behandeling van de gemeentelijke bezwaren tegen het tracebesluit een nieuwe ronde ingeluid. Het betreft het besluit voor de aanleg van de goederenspoorlijn door de ministers Jorritsma (Verkeer) en De Boer (VROM).

Het besluit maakt het mogelijk dat het kabinet de medewerking van gemeenten afdwingt en onteigening van grond vraagt. De aanleg van de Betuwelijn start naar verwachting volgend jaar en kost ruim f. 8,5 miljard. De goederenspoorlijn moet in 2006 zijn voltooid.

Toekomstig gedupeerden als de gemeenten Elst, Valburg, Kesteren en Geldermalsen hebben de Raad van State gevraagd het tracebesluit te schorsen. Als de raad dat verzoek honoreert, heeft het tracebesluit geen rechtskracht tot alle procedures inzake de Betuwelijn zijn afgerond.

Toekomstig gedupeerden voorzien herrie of onteigening. De vier gemeentebesturen willen duidelijkheid over de gevolgen van aanleg van de Betuwelijn voor hun grondgebied. “De Betuwelijn betekent in feite de doorsnijding van ons grondgebied en maakt de omlegging van veel infrastructuur nodig”, zo kreeg de Raad van State te horen. De gemeente Geldermalsen schat de totale kosten die zij moet maken op ruim f. 34 miljoen.

Volgens landsadvocaat mr. A. van Rijn zijn veel bezwaren voorbarig en overdreven. “Het tracebesluit krijgt nog een exacte invulling, namelijk de tracedelen die aangeven waar de Betuwelijn exact loopt en wat de gevolgen zijn. Wij gaan daar zorgvuldig mee om, veel overleg met betrokkenen is al gestart. Samen met de NS streven wij naar een goede oplossing voor alle problemen.”

Eerder hechtte de Raad van State goedkeuring aan het principebesluit tot aanleg van de Betuwelijn. De zittingen bij de Raad van State over de tracedelen volgen dit najaar en nemen naar verwachting een maand in beslag.

Vandaag maakt de Raad van State, na de dagvullende zitting op dinsdag, bekend wanneer de uitspraak over het tracebesluit Betuwelijn volgt.

Reageer op dit artikel