nieuws

Provincie Overijssel akkoord met herindeling

bouwbreed Premium

Provinciale Staten van Overijssel hebben in meerderheid ingestemd met het samengaan van de gemeenten Deventer, Bathmen en Diepenveen. De laatste twee gemeenten hebben zich altijd fel tegen de samenvoeging met Deventer verzet.

De provincie acht herindeling noodzakelijk omdat Deventer onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden heeft. De CDA-fractie in de Overijsselse staten is tegen heug en meug akkoord gegaan met het voorstel. Het CDA had liever de gemeentelijke herindeling van geheel Overijssel in een keer behandeld. De fractie was ook voorstander van een samensmelting van Bathmen met het Gelderse Gorsel. Dan zou een plattelandsgemeente met bijna 20.000 inwoners zijn ontstaan.

Bathmen en Gorsel kwamen echter met dit voorstel op een moment dat Gedeputeerde Staten hun voorkeursvariant al klaar hadden. Een beroep van de kleine gemeenten op staatssecretaris Van de Vondervoort van Binnenlandse Zaken bevestigde de opvatting van gedeputeerde staten. Na de zomer komt het voorstel in de Tweede Kamer.

Reageer op dit artikel