nieuws

Oude universiteitswijk Delft wordt schitterend woongebied

bouwbreed

De herontwikkeling van het bibliotheekcomplex van de TU Delft wordt de opmaat voor de toekomstige bestemming van alle vooroorlogse gebouwen van de TU in de omgeving van de botanische tuin aan de Julianalaan. Binnen vijf jaar verhuist de TU uit al deze statige, op de neo-renaissance geinspireerde gebouwen. Gezien de enorme vraag naar de appartementen die in het voormalige TU gebouw aan de Nieuwelaan in aanbouw zijn, verwacht ontwikkelaar Rene Strijland een overvloed van plannen voor de te koop aangeboden oude TU-bibliotheek.

Alle grote en middelgrote ontwikkelaars zullen van de partij zijn, aangevuld met lokale aannemers. “We zijn overspoeld met telefoontjes en brieven van belangstellenden”, zegt mr. R.W. Swaving van TU Vastgoed. Zeker 50 architecten zullen een plan voor het te koop aangeboden complex gaan ontwerpen, rekent een van de gegadigden, ontwikkelaar Rene Strijland voor. Spannende tijden breken aan. Want, zo ondervond Strijland, de vraag naar appartementen in oude gebouwen is onvoorstelbaar groot. De 60 appartementen in het tot Museumhof omgedoopte complex aan de Nieuwelaan vlogen weg.

Nieuwbouwhaat

Voor vijf woningen werd grif zeven ton betaald. “Vierduizend gulden per m2, dat doet het”, drukt Strijland de consumentenbelangstelling voor een woning in een doorleefd statig pand in een handzame rekeneenheid uit. “Consumenten zijn verzot op een paneeldeurtje, een ribbeltje, een dingetje. Ze haten nieuwbouw.”

Strijland had het complex via de lokale ondernemer ir. Jarmo Klein van de gemeente Delft overgenomen. Op dat moment zag – behalve Strijland en Klein – niemand brood in de herontwikkeling van het geblakerde, naargeestig ogende gebouw.

Rene Strijland heeft het succes van het po aan de Nieuwelaan breed rondgebazuind en weet dat dergelijke koopjes tot het verleden behoren. Het bibliotheekcomplex ligt bovendien gunstiger dan de Museumhof. Aan een zijde begrensd door het Rijn-Schiekanaal; aan de andere kant door de Schutterstraat, een van de meest prestigieuze woningbouwpoen in Delft. Het omvat 16.000 m2. Maar doordat een aantal ruimten hoger zijn dan vier a vijf meter denkt Strijland dat de oppervlakte kan toenemen tot 20.000 m2. Uitgaande van ongeveer 100 woningen van gemiddeld 100 m2 komt Strijland op een geschatte waarde van het gebouw van f. 10 miljoen. Waarbij hij wel de kritische aantekening maakt dat er blijkens stalen stutten aan de zijde van het kanaal een funderingsprobleem is met het gebouw waarin vroeger civiele techniek was gehuisvest.

Durven

“Je moet wat ke, durven, creatief zijn en financieel stevig in je schoenen staan.” Aan de toekomstige koper van het bibliotheekcomplex stelt de TU-Delft hoge eisen. Van belangstellenden wordt verwacht dat zij behalve een financieel bod tevens een herontwikkelingsplan indienen. Vijf aspirant-kopers krijgen gelegenheid hun voorstel nader toe te lichten. TU Vastgoed topman mr. R.W. Swaving laat weten dat het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft zich het recht voorbehoudt desnoods de verkoop af te blazen indien geen van de voorgestelde plannen uiteindelijk de goedkeuring van het College kan wegdragen. “Het gaat niet zonder meer naar de hoogste bieder. We hebben het recht van beraad. We willen een afweging ke maken over de kwaliteit van de invulling van het plan. We zijn niet verplicht om te gunnen”, verklaart Swaving.

Vastgoedhandel

“Het leuke hiervan is”, gaat Strijland dieper op de voorwaarden in, “dat de vastgoedhandel wordt uitgeschakeld. De toekomstige koper is bovendien verplicht zijn plan daadwerkelijk uit te voeren. Ik ben benieuwd hoe de TU gaat varen.”

Het geldende bestemmingsplan laat voor bepaalde onderdelen verschillende vormen van hergebruik toe – ‘Woondoeleinden A’ en ‘deels sociale en culturele voorzieningen’ – maar omdat de technische herziening nog niet is vastgesteld, mag worden aangenomen dat goede ideeen in ieder geval bespreekbaar zijn. Het ‘bid book’ kan worden aangevraagd bij Troostwijk makelaars in Rotterdam. Vooralsnog gaat de TU er van uit dat de universiteitsbibliotheek voor woondoeleinden zal worden benut.

Nog fraaier

Strijland kan het niet laten alvast vooruit te kijken, naar het moment waarop de zo mogelijk nog fraaier gelegen TU-gebouwen aan de Julianalaan voor herontwikkeling beschikbaar komen. De panden staan in een parkachtige omgeving – onder meer de botanische tuin – met volgroeide, markante bomen. Voor Strijland staat het buiten kijf dat ook daarin appartementen zullen komen. Ongeveer 1000 verwacht hij. “Het wordt een van de mooiste woongebieden in de Randstad.”

Reageer op dit artikel