nieuws

Oosterhout

bouwbreed

Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout juicht de vestiging van een luxueuze sauna binnen de gemeentegrenzen toe. Burgemeester en wethouders willen dat ook de gemeenteraad met het plan instemt. De sauna – Thermen De Warande – is ontworpen door architectenbureau F. van Waas uit Eindhoven.

Verder wil het college f. 166.000 uit trekken voor de modernisering van een brandweerkazerne. Het gebouw moet voorzien worden van onder meer sanitaire voorzieningen. Ook staat een renovatie op stapel van twee sportvelden. De kosten hiervan bedragen circa f. 29.000.

Reageer op dit artikel