nieuws

Ontzanders niet onder indruk van Maasbommel-rapportage

bouwbreed

J. van der Meer, directeur van Industriezand BV in Nijmegen is niet onder de indruk van het jongste rapport over ontzandingen bij Maasbommel. “Er staat niets nieuws in en ik weet zeker dat we naar eer en geweten alles hebben opgevolgd om de ontgrondingen straks zo veilig mogelijk uit te voeren.” Werkzaamheden ook, waar al jaren geleden mee begonnen had moeten worden.

an der Meer reageert hiermee namens de groep van ontzanders verenigd in Watergoed BV, op de deze week verschenen nota van de Wetenschapswinkel van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Deze had in opdracht van de tegenstanders van de ontzandingen alle nota’s en rapporten hierover doorgelicht en op een rijtje gezet en was vervolgens tot de conclusie gekomen dat er nogal wat onenigheid bestaat over de gevolgen van werkzaamheden.

Zo zouden er nogal wat verschillen in inzichten zijn over de gevaren van een dijkdoorbraak en het aan te leggen kanaal met sluis en de gevaren op lange termijn van de zeer diepe ontzandingsplas. Nadat eerst de provincie de conclusies in de nota “als bekend” bestempelde zeggen nu ook de ontzanders na bestudering van het rapport “niets nieuws” te hebben ontdekt. “Het is oude wijn in nieuwe zakken”, aldus Van der Meer van Industriezand BV desgevraagd. Hij verwacht dan ook niet dat er veel woorden over de rapportage vuil zullen worden gemaakt. “We ke er gewoon niet zoveel mee”, is zijn mening.

Procedurele hobbels

Watergoed BV, die de ontgrondingen bij Maasbommel gaat uitvoeren, moet, voordat het echt aan de slag kan, eerst nog heel wat procedurele hobbels nemen. Zo loopt er bij de Raad van State nog een procedure tegen het door de provincie gemaakte ontwerp-bestemmingsplan. Dat heeft de provincie gemaakt omdat de verantwoordelijke gemeente West Maas en Waal, met als doel de ontgrondingen tegen te gaan, dit weigerde.

Vertragingen

“Daarnaast”, zo somt Van der Meer op, “zijn er bezwaren tegen de ontgrondingen, kap-, bouw- en milieuvergunning. Al die bezwaren hebben tot gevolg gehad dat de feitelijke werkzaamheden al jaren zijn vertraagd. Feitelijk had eind jaren tachtig begin jaren negentig al met de ontzandingen begonnen zullen worden. Totdat Maasbommel dwars ging liggen”, aldus Van der Meer die er, evenals de provincie vanuit gaat, volgend jaar met de ontgrondingen te ke beginnen. “Eind 1998 begin 1999 hopen we het eerste zand eruit te halen.”

Gapende gat

Uiteindelijk moeten de ontgrondingen bij Maasbommel de komende twintig jaar zo’n 37 miljoen ton aan industriezand gaan opleveren. Het gapende gat van zo’n veertig voetbalvelden groot wordt vervolgens met water opgevuld en verder als recreatiegebied ingericht.

Reageer op dit artikel