nieuws

Onenigheid over vorming Haaglanden

bouwbreed Premium

Zeven van de zestien gemeenten uit het stadsgewest Haaglanden keren zich tegen de vorming van de stadsprovincie Haaglanden op de wijze die het kabinet heeft voorgesteld. Bestuurders van Rijswijk, Monster, Naaldwijk, Voorburg, Wassenaar, Wateringen en Zoetermeer hebben dat het Dagelijks Bestuur van het stadsgewest, een soort bestuurlijke voorloper van de stadsprovincie, laten weten. Ze vinden het plan van het kabinet, dat het huidige stadsgewest tot stadsprovincie wil omvormen, onaanvaardbaar.

Voornaamste grief is het financiele model, waarbij de stadsprovincie de financiele middelen mag verdelen. Volgens de zeven tegenstanders tast dit de positie en de autonomie van de gemeenten aan. Ook zijn ze het niet eens met de beoogde begrenzing. Het zevental vindt dat de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek wegens de sociaal-economische samenhang bij de stadsprovincie moet komen.

Reageer op dit artikel