nieuws

Onderzoek kan dit jaar prototype opleveren Houten kozijn heeft alleen toekomst als montagekozijn

bouwbreed

Eind van dit jaar is een prototype te verwachten van een houten montagekozijn dat direct vanaf de vrachtwagen in gat in een muur kan worden geplaatst. Een stelkozijn als intermediair is daarbij niet nodig. Deze ontwikkeling zou niet alleen een aanzienlijke verbetering van de arbeidsomstandigheden van kozijnenstellers betekenen, maar ook het houten kozijn als product sterk opwaarderen. En dat is nodig om concurrerend te blijven met aluminium en kunststof.

“We hebben het idee dat er muziek in zit”, zegt drs.ing. A.L.J. Schuurs van het NVOB. Hij is lid van de stuurgroep die een po begeleidt met als doel de Nederlandse bouwpraktijk het houten montagekozijn in te voeren. Andere deelnemers in het po zijn TNO Bouw als poleider, VGBouw en de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten. Het po is medio vorig jaar gestart met als primaire doel het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Het O en O fonds en het Ministerie van Economische Zake verleenden een financiele bijdrage.

Ir. J.C.A. de Kroon van TNO Bouw was nauw betrokken was bij het po ter verbetering van de werkomstandigheden van metselaars en oppermannen. Dat is inmiddels afgerond en heeft geresulteerd in nieuwe hulpmiddelen en metselsystemen die steeds meer ingang vinden, zowel bij metselbedrijven als bij zelfmetselende aannemers.

Beschadiging

Voor De Kroon gaven de resultaten van dat po alle reden om ook te gaan kijken naar de arbeidsomstandigheden bij het totstandkomen van de rest van de gevel. Hij vond bij de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten snel een gewillig oor. Want de NBVT kampt toch al met problemen doordat het houten kozijn terrein verliest aan kunststof en aluminium kozijnen. En kwaliteitsverbetering van het product van de timmerfabrieken is een niet onbelangrijk nevenvoordeel van het po.

Omdat een kozijn nu al tijdens de ruwbouw wordt geplaatst zien veel timmerfabrikanten zich genoodzaakt hardhout toe te passen. Als kozijnen als te onderdeel van de gevel, geschilderd en beglaasd, worden geplaatst kan meer naaldhout worden toegepast. Bovendien is er geen kans meer op beschadiging en vervuiling van de kozijnen op de bouwplaats. Ter illustratie: het verwijderen van krassen en cementsluier van de ruiten in de huidige praktijk kost naar schatting f. 100 per woning. Bovendien kan per woning op een schadepost van gemiddeld f. 50 worden gerekend in verband met diefstal van (hang- en sluitwerk van) kozijnen. En dan is de schade aan het hout zelf nog niet eens genoemd.

Het onderzoek is nu zover dat op papier een houten montagekozijn gereed is. TNO Bouw gaat nu samen met een timmerfabrikant een proefmodel maken en een kalkzandsteen muur waarin het kozijn moet worden geplaatst. Volgens Schuurs is het uitgangspunt dat de kosten van het uiteindelijke product in elk geval niet hoger mogen zijn dan van het traditionele houten inmetselkozijn. Dat is mogelijk doordat ‘winst’ kan worden gehaald uit het ontbreken van het stelkozijn.

Kant-en-klaar

Een van de timmerfabrikanten die ervan overtuigd is dat zijn product alleen toekomst heeft als montagekozijn is De Kock van Gelder uit Beneden-Leeuwen. Dit bedrijf organiseerde een symposium om de aanwezigen van de voordelen van zijn nieuwe concept, het houten kant-en-klaar kozijn, te overtuigen. De Kock van Gelder wil kant-en-klare montagekozijnen gaan produceren op basis van de technieken van Lamikonplan.

De teneur tijdens het symposium was dat het inmetselkozijn zijn tijd heeft gehad. Een zo snel mogelijke overschakeling op kant-en-klare montagekozijnen is zeer gewenst. Niet alleen omdat hout het anders moet afleggen tegen aluminium en kunststof, ook omdat ze een substantiele bijdrage leveren aan het verlagen van de instandhoudingskosten van gebouwen en montagekozijnen een grote bijdrage ke leveren aan een verdere professionalisering van het bouwproces.

Reageer op dit artikel