nieuws

Onder afstudeerplannen Archiprix geen uitschieters te vinden

bouwbreed

Archiprix, de jaarlijkse bekroning van de beste afstudeerplannen voor architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp, heeft dit jaar geen uitschieters opgeleverd.

Bij de uitreiking van de prijzen, afgelopen weekend, roemde de jury het gelijkmatige behoorlijke niveau van de 28 ingediende plannen van de zes betrokken opleidingen (TU’s, Academies van Bouwkunst en LU Wageningen). De meeste plannen hadden betrekking op een actueel probleem en waren inzichtelijk gepresenteerd. Maar de jury miste echte uitschieters.

Afspiegeling van het behoorlijke niveau over de gehele linie is het grote aantal prijzen dat de jury heeft toegekend: maar liefst drie eervolle vermeldingen en drie gedeelde tweede prijzen. De eerste prijs is gewonnen door Nikol Dietz, die aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam afstudeerde, in stedenbouw en landschapsarchitectuur met een plan voor grindwinning in Zuid-Limburg.

Grensmaas

Dietz’ plan ‘Grensmaas’ gaat ervan uit dat in dertig jaar tijd in een gebied van 10.000 hectare grind wordt afgegraven. Bij hoog water overstromen deze afgegraven vlaktes, waardoor een woest landschap ontstaat met stroomversnellingen en diverse poelen. De bestaande bebouwing komt als het ware op terpen in dit rivierlandschap te liggen. De grote dorpen krijgen een hoogwatervrije verbinding met het vasteland, de kleine zijn alleen per boot of terreinwagen bereikbaar.

De jury waardeert de overtuigingskracht van het plan, dat op een inspirerende manier een ingrijpende transformatie van het landschap in Limburg presenteert. Het plan koppelt verhoging van de veiligheid, door het voorkomen van overstromingen, aan grindwinning, waterzuivering en recreatie.

Eveneens vernieuwend voor stedenbouw en landschapsontwerp is het met een tweede prijs onderscheiden plan voor de Randstad van Alies Rommerts. Zij studeerde aan de TU Delft af op een nieuwe strategie van intensivering en extensivering van de bebouwing in en rond het Groene Hart. Bepalend voor haar keuzen zijn de kwaliteiten van de landschappelijke ondergrond en ruimtelijke kwaliteiten.

De ontwerpen van de andere tweede prijswinnaars, Peter Keijsers (Hogeschool Tilburg) en Maarten van der Velde (TU Delft), hebben betrekking op architectonische problemen. De eerste ontwierp een crematorium, de tweede een complex voor afvalverwerking in Jakarta.

Steeds meer vrouwen

Als tendens in deze Archiprix is te onderscheiden dat steeds meer vrouwen afstuderen. In tien jaar tijd is het aantal vrouwelijke deelnemers aan Archiprix gestegen van tien tot ruim dertig procent. Voorts is er een groeiende belangstelling voor buitenlandse locaties. De meerderheid van de afstudeerplannen wordt steeds minder experimenteel, zowel in probleemstelling als planvorming en presentatie. Alsof deze lichting studenten niet meer radicaal durft te zijn. Maar ook de jurering is dit jaar nogal vlak.

Wordt de loftrompet niet gestoken omdat er geen uitschieters zijn, ook slechts bij een enkel plan wordt echt kritisch uitgehaald door de als juryleden optredende architecten/stedenbouwkundigen Christiaanse, Duinker, De Hoog, Kloos en Van Leeuwen. Alleen het plan voor een gevangenis in het centrum van Eindhoven van Dagobert Bergmans wekte echte afschuw. De jury noemt het naar voor de inwoners en onmenselijk voor de gevangenen dat deze ten in een gekooide etalage worden gezet. Een ongelukkige interpretatie van het probleem met een deprimerende oplossing, berispt de jury de student en zijn begeleiders.

De 28 plannen zijn t/m 9 mei te zien in het hoofdkantoor van de VSB Bank aan de Pythagoraslaan in Utrecht op werkdagen van 8.30-12.00 en 13.30-17.00 uur.

De plannen zijn gebundeld in ‘Archiprix 1997’; uitg. 010; f. 39,50; ISBN 90 64502919.

Het met de Archiprix 1997 onderscheiden plan Grensmaas van Nikol Dietz om grind in Limburg uit te graven, zodat de dorpen op terpen komen te liggen. Het omringende woeste riviergebied kan zonder gevaar van tijd tot tijd overstroomd raken.

Reageer op dit artikel