nieuws

OBR Rotterdam ook actief in regiogemeenten

bouwbreed

Tot het jaar 2000 denkt het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) per jaar onder andere tien hectare bedrijfsterrein en 60.000 m2 kantoorruimte te ontwikkelen. Nieuwe bedrijvigheid zal zich vooral voordoen in de regiogemeenten. OBR zal daarbij zijn diensten aanbieden.

Dat staat te lezen in het bedrijfsplan 1997-2000 van het OBR, dat het College van B en W naar de raad heeft gestuurd ter bespreking op donderdag 24 april.

Belangrijke nieuwe locaties zijn Noordrand I, II en III, Ridderster en Midden-IJsselmonde. Er zal ook een bedrijventerrein in de Hoekse Waard moeten komen.

Het OBR geeft verder grond uit voor huisvesting van bedrijven en non-profit instellingen. Het gaat daarbij zowel om nieuwbouw als om herontwikkeling van bestaande panden.

Grote poen zijn o.a. het belastinggebouw aan de Puntegaalstraat, de uitbreiding van ‘De Doelen’ en de ombouw van de Schiecentrale.

In de periode die het bedrijfsplan omvat zal de stadsvernieuwing ke worden afgerond. Daarvoor in de plaats komt de opgave om op de Vinexlocatie minimaal 3000 woningen per jaar te bouwen. Het accent zal daarbij voor het OBR liggen op de bouw van (middel)dure woningen.

Het OBR gaat ook in toenemende mate zijn diensten en capaciteiten aanbieden aan de regiogemeenten. B en W heeft daarvoor eerder al de kaders aangegeven. Ruimtelijke en economische poen die een bijdrage ke leveren aan de aanpak van grootstedelijke problemen, komen in de hele regio voor en moeten daarom gezamenlijk worden uitgevoerd.

Reageer op dit artikel