nieuws

Nieuwe regeling restauratiegelden

bouwbreed

Vanaf medio juni is een nieuwe regeling voor subsidiering van restauraties van monumenten van kracht. De regeling, die vorig najaar al door het kabinet was aangekondigd, houdt in dat gemeenten elke vier jaar een raming van hun behoefte moeten opstellen. Op basis daarvan worden de subsidies verdeeld. Het Rijk geeft voorts gemeenten, provincies en particulieren met ingang van half juni 10 procent minder subsidie per te restaureren monument. Ter compensatie is bij het Nationaal Restauratiefonds voorfinanciering tegen gunstige voorwaarden mogelijk. Het idee is dat op deze manier meer monumenten ke worden opgeknapt.

Dit jaar is f. 50 miljoen beschikbaar voor urgente restauratiepoen. Dat bedrag komt uit de f. 275 miljoen die in 1995 eenmalig door het kabinet voor een periode van vijf jaar ter beschikking is gesteld.

Reageer op dit artikel