nieuws

Muurverwarming met leem voldoet in praktijk goed

bouwbreed

Leem blijkt een goed materiaal voor het afwerken van wanden met muurverwarming. Het is een gemakkelijk verkrijgbaar natuurproduct met goede bouwfysische eigenschappen. Het is milieuvriendelijk te verwerken en onschadelijk voor de gezondheid.

Binnenhuis architect Ton Aalbers is al jarenlang zeer betrokken bij alles wat het milieu aangaat en streeft naar een gezond binnenklimaat in woningen en gebouwen. Vandaar, dat hij doorlopend op zoek is naar toepassingen van natuurlijke en onschadelijke materialen voor de woningbouw. Een uiting daarvan is de lemen afwerking van wanden met muurverwarming. Voorheen gebruikte hij gips voor de eindafwerking, maar leem blijkt in de praktijk nog beter te zijn. Het wordt ook gewaardeerd door het publiek. Het is gemakkelijk te recyclen in de sloopfase. Zijn verwarmingswand is opgebouwd uit een kurklaag op de stenen ondergrond. Daarop worden kunststof cv-leidingen gemonteerd, waarna de gips- of leemafwerking plaatsvindt. De watertemperatuur in de cv-leidingen bedraagt maximaal 60 gr. C.

De oppervlaktetemperatuur van de wand wordt maximaal 30 gr. C. De totale dikte van het systeem is 8 cm, waarvan 4 cm leem of gipsafwerking. Voor de kurk als isolatielaag kan ook zonder bezwaar de door Atrium te Nijmegen geleverde houtvezelplaat worden gebruikt. Deze vezelplaat heeft slechts lignine als lijmmiddel, een hout eigen product en derhalve niet schadelijk voor het milieu en de verwerkers. Deze plaat wordt door het bedrijf ook gebruikt in andere toepassingen, zoals voor het dakbeschot, voor het isoleren van wanden en voor woningvloeren, maar ook industriele vloeren. Ze zijn in verschillende persingen leverbaar, afhankelijk van de toepassing. Ook voor het isoleren in algemene zin gebruikt de architect uitsluitend natuurlijke milieuvriendelijke producten zoals wol, katoen en vlasdeken. Vooral vlas heeft de laatste tijd zijn bijzondere aandacht, omdat vlas een groeiend product is, dat met schaarse bemesting is te telen. Het heeft ook goede isolerende en vochtregulierende eigenschappen en er kan nog olie uit worden gewonnen ook. De vezel blijft over voor isolatie.

Zowel de wandverwarming als de natuurlijke en milieuvriendelijke producten voor isolatiedoeleinden zijn toe te passen in nieuwbouw en renovatiepoen.

Kleine Aarde

Vorig jaar is in de Kleine Aarde te Boxtel een experiment met een proefwand muurverwarming met leemafwerking uitgevoerd. “Dit experiment is heel goed verlopen”, aldus Harry Pereboom van de Kleine Aarde. “Wel is ons gebleken dat de afwerking in twee fasen diende te geschieden in verband met scheurvorming. Na het aanbrengen van de muurverwarming hebben we de wand afgewerkt met 3 cm leem. Dat bleek onvoldoende. Na verloop van tijd trad ernstige scheurvorming op. Dat maakte het nodig het aanbrengen van de leem in twee fasen aan te brengen. Eerst de leemlaag van 3 cm en na een droogtijd van 3 weken in de zomermaanden een tweede laag van 1,5 a 2 cm. ’s Winters dient een brander te worden ingezet voor het drogen. Hierna is geen scheurvorming meer opgetreden. Meestal wordt aan de natuurlijke kleur van het leem de voorkeur gegeven, waarbij gekozen kan worden tussen een grofkorrelige structuur of voor een fijnkorrelige gladde structuur. De wand valt ook af te werken met in muurverf in een kleur naar keuze”.

Reageer op dit artikel