nieuws

Metaal bezorgd over gebrek aan vaklieden

bouwbreed

FME-CWM, de vereniging van metaal- en elektrotechnische bedrijven, vreest de komende jaren een tekort aan technisch geschoold personeel. Dat staat in het jaarverslag van de vereniging. Het afgelopen jaar steeg de werkgelegenheid in de branche met 2,5%. Bij dit percentage is het faillissement van Fokker niet meegeteld. Bij de bedrijven die lid zijn van FME-CWM werken 265.000 vaste werknemers plus 65.000 uitzendkrachten. De werkgelegenheid groeit, maar het aantal leerlingen en studenten bij technische opleidingen daalt. De afgelopen vijf jaar is de instroom bij deze opleidingen, varierend van Voorbereidend Beroepsonderwijs tot Technische Universiteit, met 43% gedaald. “Over niet al te lange tijd zullen forse tekorten ontstaan”, aldus de vereniging.

FME-CWM roept de leden op om te investeren in opleidingen. Op die manier ke zij zelf invloed uitoefenen op de vakbekwaamheid van de jonge werknemers. Op regionaal niveau moeten opleidingsinstituten beter samenwerken met ondernemers. Bedrijven zouden moeten participeren in werkgroepen en besturen van scholen.

Uit het jaarverslag blijkt verder dat de productie in de metaal- en elektrotechnische industrie vorig jaar met 7% is gegroeid tot f. 106,4 miljard. De toegevoegde waarde van de branche nam eveneens met 7% toe tot f. 39,6 miljard.

Reageer op dit artikel